Prognoseverktøy

Her finner du prognoseverktøy for tarmscreening.
Verktøyet kan benyttes til å lage prognoser for antall koloskopier, vevsprøver og avføringsprøver i Tarmscreeningprogrammet for hver enkelt kommune, lokalsykehusområde eller helseforetak.

Prognoseverktøyet er utviklet i Excel og fungerer best dersom du aktiverer makroer.
 

Versjon 4.2 publisert 03.11.2023.