image

Nasjonal utrulling av tarmscreening

Alle 55-åringer kunne ikke inviteres til screening samtidig. Kapasitet måtte bygges opp, for screeningprogrammet skal ikke gå ut over pasienter som har behov for endoskopiske undersøkelser. Det krevde en gradvis utrulling av tilbudet.
Sist oppdatert:


De første invitasjonene ble sendt ut i mai 2022. Deltagerne i screeningprogrammet får tilbud om å sende inn avføringsprøver som testes for blod (immunologisk Fekal Okkult Blod Test, iFOBT). Prøvene analyseres på Akershus Universitetssykehus.

I 2017 anbefalte Helsedirektoratet en gradvis overgang til primær koloskopiscreening som ble ansett som mer kostnadseffektivt enn screening med iFOBT. Etter hvert som koloskopikapasiteten utvides på de ulike helseforetakene, skal man gradvis gå over til å tilby koloskopi som primær screeningmetode, men innføring er foreløpig utsatt til 2028.

 

Gradvis nasjonal utrulling

Screening mot tarmkreft tilbys menn og kvinner det året de fyller 55 år. iFOBT-screening gjentas annet hvert år over en ti-års periode (maksimalt 5 ganger). Screeningprogrammet ble landsdekkende i november 2023. Alle som er født i 1967 og senere vil få tilbudet, men de første årene kan noen kan ha fylt 56 år før de mottar første invitasjon.