image

Rådgivningsgruppe

For å sikre høy kvaliteten på Tarmscreeningprogrammet har Kreftregisteret opprettet en Rådgivningsgruppe som skal komme med faglige innspill og vurderinger.
Sist oppdatert:

Kreftregisteret har sekretariatet for Tarmscreeningprogrammet. Kreftregisteret skal blant annet utarbeide og vedlikeholde kvalitetsmanualen for screeningprogrammet.

I den forbindelse har Kreftregisteret utpekt en bredt sammensatt rådgivningsgruppe med representanter fra alle helseregioner.

Sammensetningen av rådgivningsgruppen ble godkjent av styringsgruppen for Tarmscreeningprogrammet den 18.mars 2019 og har eget mandat som er godkjent at Kreftregisterets direktør. Rådgivningsgruppen skal utarbeide forslag, samt gi råd, innspill og vurdering til sekretariatet i følgende saker:

  • Organisering av Tarmscreeningprogrammet
  • Kvalitetssikring av Tarmscreeningprogrammet
  • Medisinskfaglige vurderinger
  • Informasjonsstrategi overfor offentligheten og fagmiljøet, herunder skriftlig informasjon til deltagerne i programmet
  • Utarbeiding av kvalitetsmanual

Rådgivningsgruppen oppnevnes for 2 år om gangen med mulighet for re-oppnevning