image

Deltagerforløp

Deltagerne inviteres til screeningprogrammet det året de fyller 55 år. Her kan du lese mer om hvordan invitasjoner er planlagt gjennomført.
Med unntak av personer som har hatt tarmkreft tidligere og de som har reservert seg mot invitasjon vil alle deltagere inviteres det året de fyller 55 år.

iFOBT eller koloskopi

I starten vil test av blod i avføringen (iFOBT) være standard screeningmetode, men gradvis vil primærscreeningmetode endres fra iFOBT til koloskopi. Koloskopi som primær screeningmetode vil sette store krav til utvidelse av dagens koloskopikapasitet.
 
Koloskopi er en begrenset ressurs. For ikke å overbelaste helseforetakene sin koloskopikapasitet, må overgangen mellom de to screeningmetodene skje gradvis. Hvem som kalles inn til primær koloskopi avgjøres av koloskopikapasitet ved helseforetaket og trekkes tilfeldig.

Informasjon om screeningmetode

Når det er avgjort hvilken screeningmetode deltageren skal tilbys, får screeningdeltageren tilsendt et personlig brev med opplysning om tildelt metode sammen med en informasjonsbrosjyre om screeningprogrammet. Dette sendes ut via helsenorge.no, med videresending til sikker digital post eller fysisk post for innbyggere som ikke er brukere på nettstedet. Deltageren informeres om at iFOBT-kit eller innkalling til koloskopitime blir tilsendt senere.

Tilbud om test for blod i avføringen 

  • iFOBT tilbys deltagerne annethvert år, maksimalt 5 ganger
  • Prøvekit sendes i posten med bruksanvisning og returkonvolutt
  • Screeningdeltagere som ikke leverer prøve vil få en påminnelse etter ca 6 uker
  • De som ikke deltar, vil få tilsendt nytt prøvekit etter to år
  • Ved påvist blod i avføringen vil deltager få innkalling til koloskopi
  • Positiv test gir deltager rett til nødvendig helsehjelp innen 4 uker
  • En deltager som har gjennomført koloskopi på bakgrunn av påvist blod i avføringen, vil ikke bli invitert til å levere avføringsprøve flere ganger

Tilbud om primær koloskopiscreening

  • Primær koloskopiscreening tilbys en gang – det året deltageren fyller 55 år
  • Invitasjon til koloskopi sendes fra deltagerens lokale helseforetak
  • Ved manglende kontakt eller oppmøte, vil deltageren få tilsendt en påminnelse