image

Deltagerforløp

Innbyggere inviteres til Tarmscreeningprogrammet det året de fyller 55 år. Her kan du lese mer om forløpet.
Med unntak av personer som har hatt tarmkreft tidligere og de som har reservert seg mot invitasjon, vil innbyggere inviteres til å delta det året de fyller 55 år. De som er født i 1967 og senere vil få tilbud om å delta, men avhengig av hvilken region man bor i kan noen kan ha fylt 56 år før de mottar invitasjon.

iFOBT som screeningmetode

Screeningmetoden som brukes i det norske screeningprogrammet er test for blod i avføringen (iFOBT). Etter hvert som koloskopikapasiteten utvides på de ulike helseforetakene, skal man gradvis gå over til å tilby koloskopi som primær screeningmetode, men innføring er foreløpig utsatt til 2028.
 
Screeningdeltageren får tilsendt et personlig brev sammen med et informasjonsskriv om Tarmscreeningprogrammet og screeningtesten (iFOBT). Dette sendes ut via helsenorge.no, med videresending til sikker digital post eller fysisk post for innbyggere som ikke er brukere på nettstedet. Deltageren informeres om at iFOBT-prøvesett blir tilsendt innen 2 uker.

Tilbud om test for blod i avføringen 

  • iFOBT tilbys deltagerne annethvert år, maksimalt 5 ganger
  • Prøvesett sendes i posten med bruksanvisning og returkonvolutt
  • Screeningdeltagere som ikke leverer prøve vil få en påminnelse etter ca 6 uker
  • De som ikke deltar, vil få tilsendt nytt prøvesett etter to år
  • Ved påvist blod i avføringen vil deltager få innkalling til koloskopi
  • Positiv test gir deltager rett til nødvendig helsehjelp innen 4 uker
  • En deltager som har gjennomført koloskopi på bakgrunn av påvist blod i avføringen, vil ikke bli invitert til å levere avføringsprøve flere ganger