image

Stiller krav til leger og helseforetak

Patologer og leger som skal utføre koloskopi må forhåndsgodkjennes før de slipper til i Tarmscreeningprogrammet. Tiltaket skal sikre høy kvalitet og lik behandling over hele landet.

Både gjennom Gastronet og vitenskapelige publikasjoner er det velkjent at kvalitetsindikatorer varierer mellom skopører og kan være forbundet med senere forekomst av tarmkreft. Derfor har de fire regionale styringsgruppene vedtatt kvalitetskrav til leger og patologer i Tarmscreeningprogrammet. 

Krav gir kvalitet

For å kunne skopere i den nye screeningprogrammet må man kunne vise til at polypper ≥5 mm blir oppdaget i ≥ 25% av kliniske koloskopier (hos pasienter > 50 år) og at cøkum blir intubert i ≥ 90% av undersøkelsene. I tillegg stilles det krav om at < 15% av pasientene skal rapportere om sterke smerter på en 4-punkts skala (ingen, litt, moderate eller sterke smerter). For patologer stilles det krav om gjennomført e-læringskurs med påfølgende bestått kurstest.

Det stilles også krav til helseforetakene. Blant annet må gastrolabene kunne dokumentere effekt av lokalt tarmtømmingsregime, og det må finnes lokale rutiner for systematisk kvalitetsarbeid. For patologiavdelingene skal det lages en veileder som skal sikre lik farging, snitting og beskrivelse av preparatene.

Målet med kravene er å sikre høy kvalitet på koloskopiene i Tarmscreeningprogrammet og likeverdig behandling over hele landet.

 

Denne artikkelen ble oppdatert 22.03.2022