image

Tarmscreeningprogrammet er i gang

Nå er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55 åringer få invitasjon til screening.
Sist oppdatert:

Oppstarten av Norges tredje kreftscreeningprogram ble markert med en offisiell åpning på Akershus universitetssykehus mandag 22. august. 

En av de vanligste kreftformene
Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Omtrent 4500 nordmenn får tarmkreft hvert år og rundt 1600 dør årlig av sykdommen. Overlevelse av tarmkreft henger tett sammen med hvor tidlig sykdommen oppdages. Tall fra Kreftregisteret viser at dersom tarmkreft oppdages tidig overlever mer enn 95%. Oppdages sykdommen senere når den har spredd seg er overlevelsen betydelig lavere.

 - Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret Kristin Ranheim Randel.  

De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Østfold og Vestre Viken i mai i år. Tilbudet blir nå rullet gradvis ut til hele landet i løpet av det neste året. 

Kreftregisteret har fått ansvaret for å drifte det nye screeningprogrammet og samarbeider tett med de regionale helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til deltagerne.  

Test for blod i avføringen 
Menn og kvinner får tilbud om screening med test på blod i avføringen hvert andre år i 10 år. Avføringsprøven tar deltagerne hjemme og sender inn til laboratoriet for analyse. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde vil deltageren få tilbud om koloskopi på sykehuset.   

Avføringsprøvekit i Tarmscreeningprogrammet
Test for blod i avføringen

Håper på god oppslutning 
Siden 2012 har det blitt gjennomført en norsk pilotstudie på tarmkreftscreening. I denne studien har deltageroppmøtet vært på 60% for gruppen som fikk tilbud om screening med test på blod i avføringen. 

- Pilotstudien viser en god interesse for tilbudet og vi håper at enda flere velger å delta når dette blir et nasjonalt program, sier Randel.  

Tallene fra pilotstudien kan også gi en indikasjon på hva vi kan vente oss av et nasjonalt tarmscreeningprogram.  

Dersom 1000 personer leverer avføringsprøven, vil 65 få beskjed om at det er påvist blod i prøven og henvises til koloskopi. Ved koloskopi forventer vi at over halvparten får påvist polypper som kan utvikle seg til kreft, og to vil få påvist tarmkreft.   

Dersom 1000 personer deltar med avføringsprøve

Bredt organisert 
Innføringen av et tredje kreftscreeningprogram er et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Kreftregisteret som skal drifte programmet.  

I 2017 gav Helsedirektoratet en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om innføring av tarmscreening. Året etter fikk de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst, oppdraget å innføre Tarmscreeningprogrammet i Norge.  

Samarbeidet er viktig for å påse at screeningtilbudet blir likt for alle, og ikke går på bekostning av andre pasientbehov på sykehusene.