image

Feil ved utsending av prøvesett i Tarmscreeningprogrammet

Kreftregisteret er kjent med at noen inviterte har mottatt prøverør som er merket med feil navn og fødselsnummer. Dette gjelder enkelte prøvesett som er sendt ut med brev datert 31. mars.

Vi beklager så mye til de som er berørt av feilen. Kreftregisteret har jobbet sammen med firmaet som pakker og sender ut prøvesettene for å få oversikt over situasjonen og omfanget, noe vi nå har fått. Feilen er meldt til Datatilsynet og vi har iverksatt tiltak for å begrense følgene og hindre slike feil fremover.

Vi sender ut brev med informasjon onsdag 19. april til de som kan være berørt. Disse blir bedt om å kaste prøverøret, og vil få tilsendt nytt. Brevet sendes via Helsenorge eller digital postkasse for de som har det, ellers som fysisk post.

Vi ber øvrige deltagere være ekstra nøye med å kontrollere navn og fødselsdato på røret. Om du oppdager at noe ikke stemmer er det viktig at du ikke sender inn prøven, men kontakter oss på telefon for nytt prøvesett.