Aktuelt

Her vil du finne aktuelle nyheter om hva som skjer i Tarmscreeningprogrammet

Feil ved utsending av prøvesett i Tarmscreeningprogrammet

Kreftregisteret er kjent med at noen inviterte har mottatt prøverør som er merket med feil navn og fødselsnummer. Dette gjelder enkelte prøvesett som er sendt ut med brev datert 31. mars.

Tarmscreeningprogrammet er i gang

Nå er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55 åringer få invitasjon til screening.

Nå kommer et nasjonalt tilbud om tarmscreening

I løpet av få år kommer alle 55-åringer i Norge til å få tilbud om tarmscreening.