Test på usynlig blod i avføringen

Avføringstesten som brukes i prosjektet slår nesten bare ut på blod som stammer fra tykk- eller endetarm. iFOBT er en forkortelse for Immunochemical Fecal Occult Blood Test. Testen går også under navnet FIT som er en forkortelse for Fecal Immunochemical Test.

Prøverør og instruksjon

De som får tilbud om denne screeningundersøkelsen får tilsendt et prøverør sammen med invitasjonsbrevet. Det følger med en instruksjon om hvordan prøven skal tas og sendes til analyse. Deltakerne får svar på prøven i løpet av tre uker.

 

 

 

Hva skjer ved positiv prøve?

Av de som leverer inn avføringsprøve vil omtrent én av ti (10%) få et positivt prøveresultat grunnet funn av usynlig blod. For de som avlegger en positiv test vil det bli anbefalt undersøkelse av hele tykktarmen med koloskopi. Time til koloskopi kommer sammen med prøvesvaret. Det er viktig å huske på at 95 av 100 personer som får påvist blod i avføringen IKKE har kreft, men omkring halvparten vil ha polypper som KAN bli til kreft i løpet av en del år. Disse kan fjernes ved koloskopi.

 

Sist oppdatert 14.02.2022