To ulike tester

I pilotprosjektet sammenligner man effekten av to ulike screeningmetoder:

Test for usynlig blod i avføringen (iFOBT/FIT)

Sigmoidoskopi (undersøkelse av nedre del av tarmen (rektum/endetarm og sigmoideum) med en tynn, bøyelig tarmkikkert) 

Begge undersøkelsesmetodene er godt utprøvd, men har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte. Målsetningen med pilotprosjektet er å få kunnskap om hvilken test som fungerer bedre i den norske befolkningen.

Screening for usynlig blod i avføringen bør gjentas annet hvert år, mens sigmoidoskopi tilbys én gang. Avføringsprøven tas hjemme og sendes inn til ananlyse. Sigmoidoskopi krever frammøte ved et screeningsenter der det som forberedelse til undersøkelse settes et klystér.

 

Hva skjer hvis screeningtesten er positiv?

Dersom avføringsprøven påviser blod eller det ved sigmoidoskopi påvises mulige forstadier til tarmkreft eller forandringer som må undersøkes nærmere, vil man få tilbud om en kikkertundersøkelse av hele tykktarmen (koloskopi).

Omtrent én av ti personer som testes med den ene eller den andre metoden vil få et testresultat som gjør at det anbefales koloskopi.

 

 

Sist oppdatert: 18.08.2022