image

Forskning

For å forstå må vi forske.

Vi vet mye mer om kreft i dag enn vi gjorde for 30 år siden. Og stadig flere overlever selv alvorlige kreftdiagnoser. Årsaken er at det forskes på mange ulike problemstillinger rundt kreft, diagnoser, behandling og forebygging. 

Også screeningprogram må det forskes på. For ved hjelp av forskning kan vi finne de aller beste løsningene for de som får tilbud om screening. 

Oversikt over aktuelle forskningsprosjekter vil bli lagt inn på denne siden.