Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med Pilotprosjektet.

Sist oppdatert: 08.09.2022 

Jeg ønsker å få en screeningundersøkelse. Kan jeg melde meg på?

Nei, dessverre. Dette er et forskningsprosjekt der personer ble trukket ut allerede i 2012 fra Folkeregisteret til å delta.

Jeg er i den aktuelle aldergruppen, men har ikke fått invitasjon. Hvor kan jeg få vite om jeg vil bli invitert?

De som har blitt trukket ut befant seg i aldersspekteret 50-74 år i 2012 og var bosatt i deler av Buskerud, Akershus og Østfold. Invitasjonene ble sendt ut mellom 2012 og 2018. Hvis du aldri har fått invitasjon før, vil du ikke mottar invitasjon nå heller. Det er viktig å ikke vente på en invitasjon hvis du har symptomer som bekymrer deg. Ikke utsett å gå til lege i påvente av at du kanskje får en invitasjon til screening

Jeg har fått invitasjon til screening, men har ingen symptomer. Er det noen vits i å møte opp da?

Ja, absolutt. Screening er nettopp for dem som ikke har symptomer. Hele poenget med screening er å oppdage kreft på et tidlig stadium – før sykdommen gir symptomer, eller å oppdage og fjerne polypper som kan bli til kreft.

Jeg er alvorlig syk, bør jeg likevel møte til screening?

Dersom du har alvorlig og/eller kronisk sykdom vil du kunne ha begrenset nytte av en screeningundersøkelse. Vi anbefaler at du tar kontakt med screeningsenteret eller fastlege dersom du er usikker på om deltagelse i screening er riktig for deg.

Hva er polypper?
Hva skjer videre hvis jeg har polypper?

De fleste polyppene er små og ufarlige. Ved screeningundersøkelsen tar vi vevsprøver av polyppene eller fjerner dem – litt avhengig av størrelsen. Ved spesielt store polypper eller hvis vevsprøvene tyder på økt risiko for tarmkreft, anbefaler vi kikkertundersøkelse av hele tykktarmen (koloskopi). Noen blir også anbefalt kontrollkoloskopi etter noen år.

Hvordan forbereder jeg meg før undersøkelsen?

Før koloskopi-undersøkelsen må tarmen rengjøres godt. Du får en oppskrift på hvordan du skal gjøre dette hjemme før du kommer til undersøkelse. Vanligvis dreier det seg om å drikke et avføringsmiddel dagen før undersøkelsen og om morgenen samme dag som du skal til undersøkelse.

Er undersøkelsen smertefull?

Koloskopi-undersøkelsen varer vanligvis 30 minutter og kan også medføre kortvarige knipsmerter under undersøkelsen. Dette er individuelt. Påvises det mange eller store polypper som fjernes kan koloskopien ta noe lengre tid. Ved koloskopi er det mulig å få smertestillende ved behov, men da kan du ikke kjøre bil før neste dag. Det er du selv som bestemmer om undersøkelsen skal avbrytes eller ikke. Du skal ikke være redd for ikke å ha styringen på dette selv.

Er det noe jeg ikke bør spise eller drikke de siste dagene før undersøkelsen?

Før koloskopi skal du følge en egen prosedyre i forhold til tømming og matinntak. Informasjon om dette sendes sammen med timeavtalen. 

Kan jeg ta de vanlige medisinene mine?

Hvis du skal til koloskopi og bruker blodfortynnende medikamenter eller medisiner for diabetes, må du ringe ditt screeningsenter for veiledning. 
Andre medisiner kan du bruke som normalt. 

For mer informasjon om dette, kan du ringe til screeningsenteret:
69 86 69 50 (Moss) eller  67 50 21 15 (Bærum).

Hvor lang tid tar undersøkelsen?

Koloskopi tar vanligvis rundt 30 minutter, men kan ta opp til 60 minutter hvis det er mange eller store polypper som skal fjernes.

Vi ber deg sette av totalt 1,5-2 timer til hele besøket.

Kan jeg gå på jobb etter undersøkelsen?

De aller fleste vil kunne gå tilbake til jobb. Ved koloskopi kan det ved behov bli gitt smertestillende medikamenter (ved 3 av 10 av undersøkelsene). I så fall bør man ikke jobbe resten av dagen eller kjøre bil.

Får jeg dekket reiseutgifter? Hva med fravær fra arbeid?

Prosjektet dekker bare utgiftene til selve screeningundersøkelsen, ikke reiseutgifter eller tapt arbeidsfortjeneste. Mange arbeidsgivere betrakter denne typen screeningtilbud som vel verdt å gi fri for, men det er opp til den enkelte arbeidsgiver. Hvis screeningtesten tilsier at du har behov for videre utredning med koloskopi, er du å regne som vanlig pasient med de vanlige rettigheter og plikter som ligger i dette – det vil si at ordningen med egenandel og frikort vil gjelde for koloskopiutredningen.