Kontaktinformasjon

Screeningsenteret mot tarmkreft, Moss


Sykehuset Østfold, Moss,
Screeningsenteret mot tarmkreft (CRC)


Adresse:

Peer Gynts vei 72
1535 Moss.

Telefonnummer:

69 86 69 50/51, sentralbord 08600

 

Se kart

 

 

Screeningsenteret mot tarmkreft, Bærum


Vestre Viken, Bærum sykehus,
Screeningsenteret mot tarmkreft (CRC)


Adresse:

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100 
1346 Gjettum

Telefonnummer
:
67 50 21 15, sentralbord 03525

 

Se kart

 

  


Informasjonsbrosjyre:

"INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft"

 

 

 

Sist oppdatert: 31.08.2020