Hvem inviteres?

Til pilotprosjektet inviteres personer i en gitt aldersgruppe, bosatt i utvalgte kommuner. Det er ikke mulig å melde ser på eller velge screeningmetode selv, men det er selvsagt frivillig om en vil delta eller ikke. 

140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) ble trukket ut fra Folkeregisteret og inviteres fortløpende.
Øvre aldersgrense for invitasjon er satt til 76 år. Når man passerer 77 år vil man altså ikke motta ytterligere invitasjoner.

Flytter man til et område som ikke omfattes av prosjektet vil man ikke lenger motta invitasjoner.

Det var én screeningrunde for de som ble trukket ut til sigmoidoskopi og inntil fire runder for de som ble trukket ut til testing for usynlig blod i avføringen. Deltakere kan ikke velge screeningmetode selv. 


Screening er først og fremst for personer som IKKE har symptomer. Hvis man har symptomer som kan komme fra tarmen og de har vart i mer enn 4-6 uker, bør man kontakte fastlegen – ikke vente på en eventuell invitasjon til screeningprosjektet. Les mer på Kreftforeningens nettsider

 

Hvem bør avstå fra å delta?

Vi har ingen opplysninger om helsetilstanden til de som trekkes ut til deltagelse i pilotprosjektet. Personer med alvorlig og/eller kronisk sykdom vil i visse tilfeller frarådes å gjennomføre screeningundersøkelsen. Særlig gjelder dette personer med alvorlig hjerte- eller lungesykdom, kreftsykdom eller nedsatt allmenntilstand.

Inviterte som er usikker på om de bør delta i pilotprosjektet, oppfordres til å kontakte screeningsenteret før innsending av avføringsprøven.

 

 

Sist oppdatert 18.08.2022