Fordeler og ulemper med screening

Tarmscreening reduserer tarmkreftdødelighet og kan avhengig av metode, også redusere forekomst av tarmkreft. Det finnes imidlertid ingen ”gullstandardundersøkelse” og den perfekte screeningmetoden er foreløpig ikke funnet opp.

Fordeler

Ved screening påvises tarmkreft oftere i et tidlig stadium (med bedre prognose) enn kreft som oppdages på bakgrunn av symptomer.


Halvparten av de som får påvist blod i avføringen og ca én av fem som kommer til sigmoidoskopi, har polypper i tarmen. Polypper er mulige forstadier til tarmkreft som effektivt kan fjernes ved koloskopi og dermed forebygge utvikling av kreft.

 

Mulige ulemper

Screening med avføringsprøve medfører mange positive tester uten at det foreligger tarmkreft. Kun 5 av 100 som får påvist usynlig blod i avføringen har kreft. 

Screening plukker ikke opp alle tilfeller av kreft. Begge screeningmetodene i dette pilotprosjektet (sigmoidoskopi én gang eller test for usynlig blod hvert annet år) forventes å oppdage 7-8 av 10 svulster i tykktarm og endetarm.

 

Screening og helsesjekker kan gi en følelse, bevisst eller ubevisst, av å bli tatt godt vare på og dermed redusere motivasjonen for å ta egenansvar for egen helse (fortsette å røyke, mosjonere lite, spise usunt). Det er viktig å huske på at et screeningtilbud vanligvis bare gjelder for én sykdom – i dette tilfelle tarmkreft.

Screening kan ikke erstatte en sunn livsstil.

 

Sist oppdatert: 18.08.2022