Ofte Stilte Spørsmål

Hva er formålet med studien?

Formålet med studien er å finne ut om tomosyntese er en enda bedre screeningmetode enn vanlig digital mammografi. Vi vil vurdere styrker og svakheter ved å blant annet undersøke om bruk av tomosyntese finner flere svulster i en tidligere fase av sykdomsutviklingen enn vanlig digital mammografi. Vi vil også vurdere om tomosyntese er en kostnadseffektiv screeningmetode.

Hva er resultatene fra forrige screeningrunde?

Resultater fra forrige screeningrunde, der vi sammenlignet tomosyntese med vanlig digital mammografi, vil publiseres i flere artikler i årene framover. Så langt vet vi at tomosyntese fører til at færre kvinner blir tilbakekalt for tilleggsundersøkelser sammenlignet med digital mammografi. Vi vet også at tomosyntese ikke gir en høyere stråledose enn digital mammografi.

Er tomosyntese bedre enn vanlig digital mammografi?

Studier har vist at tomosyntese er like bra eller bedre enn vanlig digital mammografi. Dette er basert på at færre tilbakekalles for tilleggsundersøkelser og at det oppdages flere brystkrefttilfeller med tomosyntese. Det er likevel behov for flere studier på bruk av tomosyntese i screening for å kunne konkludere at tomosyntese er bedre enn digital mammografi.

Er tomosyntese en eksperimentell undersøkelse?

Nei, tomosyntese er en billedtakingsmetode som er godkjent både i Norge og internasjonalt, og er tatt i bruk innen diagnostikk ved flere brystsentre både i Norge og utenlands. Bruk av tomosyntese i screening er i Norge kun gjort i studier, i Oslo og Bergen.

Gir tomosyntese en høyere stråledose enn vanlig digital mammografi?

Nei, tomosyntese gir ikke høyere stråledose enn digital mammografi. Stråledosen er i størrelsesorden med én måneds naturlig bakgrunnsstråling eller et par interkontinentale flyturer.

Tar en undersøkelse med tomosyntese lenger tid enn vanlig digital mammografi?

En undersøkelse med tomosyntese tar noen få sekunder lenger tid enn vanlig digital mammografi. Dette er fordi røntgenrøret må bevege seg over brystet for å ta snittbilder.

Er tomosyntese smertefullt?

For noen kvinner oppleves mammografi smertefullt. Ved tomosyntese klemmes ikke brystet hardere enn ved vanlig digital mammografi, men brystet må være noen få sekunder lenger i klem fordi røntgenrøret skal bevege seg over brystet for å ta snittbilder.

Kan jeg være med i studien hvis jeg har brystproteser?

Nei, det kan du ikke. Proteser kan gi større grad av forstyrrelser på tomosyntese-bildene enn på vanlig digital mammografi.

Hva innebærer deltagelse i denne studien for meg?

Deltagelse i studien innebærer kun at du i dag blir screenet med tomosyntese. Du vil få resultatet av undersøkelsen på samme måte som om du ikke deltok i studien. Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser vil det utføres etter vanlige prosedyrer.

Hvorfor er det viktig at jeg deltar i studien?

Det trengs flere studier for å finne ut om tomosyntese er bedre enn vanlig digital mammografi, og om det er en screening-teknikk som egner seg til bruk i Mammografiprogrammet. For å få resultater vi kan stole på, er det viktig at flest mulig kvinner, i alle aldre, deltar i studien.