image

Om Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert:

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 20223 fikk 4076 kvinner i Norge brystkreft.

Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres, og oppdage sykdom i et tidlig stadium, der sjansene for mer skånsom behandling og å kunne beholde brystet er større.  

For deg som inviteres til mammografi

Kvinner mellom 50 og 69 får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi. Denne invitasjonen kommer med om lag to års mellomrom. Deltakelse er frivillig.

På disse sidene kan du lese mer om undersøkelsen og opplegget rundt mammografiscreening:

Ofte stilte spørsmål   

Kontakt oss

Fått digitalt brev fra oss? Les her

Other languages/informasjon på flere språk

  Følg Kreftsjekken - screeningprogrammenes side på Facebook

Historie og organisering

Mammografiprogrammet har eksistert som offentlig screeningprogram i over 25 år.

Mammografiprogrammet er et offentlig drevet tilbud. Selve screeningundersøkelsene foregår ute på sykehus og i mobile screeningenheter, busser, og er drevet av helseforetakene.

Mammografiprogrammet sentralt administrerer og kvalitetssikrer programmet. Den sentrale enheten er organisert under Kreftregisteret.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Forskningsrådet gjort en forskningsbasert, uavhengig evaluering av Mammografiprogrammet i Norge. 

Konklusjonen fra evalueringen er at Mammografiprogrammet fungerer som man kan vente, og at dødeligheten av brystkreft blant de inviterte har blitt redusert med 20 til 30 % som følge av programmet.

Rapporten understreker at for den enkelte kvinne som skal bestemme om hun skal delta eller ikke, er det viktig å vurdere fordeler og ulemper utfra egne verdier, helse og livssituasjon.

Rapporten forelå i september 2015, og kan lastes ned her (PDF).