Er du invitert til spørreundersøkelsen vår?

Høsten 2022 gjennomfører Kreftregisteret en anonym spørreundersøkelse i Mammografiprogrammet. Vi ønsker å vite hva du mener om informasjonen du har fått sammen med invitasjonen til mammografi, og dine holdninger til bruk av kunstig intelligens i vurdering av mammografibilder.
Sist oppdatert: 16.09.2022

Alle kvinner som mottar brevet med invitasjon til Mammografiprogrammet etter 18. september 2022, er invitert til å delta.

Du som inviteres, får spørreskjema tilsendt sammen med invitasjonen til Mammografiprogrammet, enten som digitalt eller fysisk brev. 

Vi vil helst at du svarer digitalt her: nettskjema.no/a/270222. 

Du kan også svare via papirskjema dersom du fikk dette sammen med invitasjonen til mammografi. Utfylt papirskjema leveres ved oppmøte til mammografi, eller sendes Mammografiprogrammet, Kreftregisteret, Ullernchausseen 64, 0379 Oslo. 

Formål

Gjennom spørreundersøkelsen ønsker vi å høre dine meninger om informasjonen du har fått om Mammografiprogrammet. Vi vil bruke resultatene i vårt videre arbeid med å forbedre og videreutvikle informasjonsmateriell og prosedyrer i Mammografiprogrammet.

Vi ønsker også å vite hvilke holdninger du har til bruk av kunstig intelligens i vurdering av røntgenbilder i Mammografiprogrammet. Med kunstig intelligens mener vi her datasystemer som kan utføre oppgaver som til vanlig krever røntgenleger. Slike systemer kan brukes til å vurdere mammografibilder, og flere land i Europa har begynt å teste ut dette. Foreløpige resultater viser at systemene kan være nyttige verktøy i bildevurderingen. Mer kunnskap om ulike sider ved teknologien er nødvendig før kunstig intelligens kan tas i bruk i Mammografiprogrammet. Denne spørreundersøkelsen inngår i vårt arbeid for å framskaffe nødvendig kunnskap, slik at Mammografiprogrammet kan videreutvikles på en trygg og effektiv måte.

Denne spørreundersøkelsen utføres som en del av prosjektet BERM: Bedre Radiografi i Mammografiprogrammet. Dette er et kvalitetssikrings- og kvalitetsforbedringsprosjekt som du kan lese mer om her.

Anonym og frivillig deltakelse

Spørreundersøkelsen er anonym. Det betyr at det ikke på noe tidspunkt lagres informasjon i denne spørreundersøkelsen som kan knyttes til deg. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultater som offentliggjøres. 

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, og det får ingen konsekvenser for din deltakelse i Mammografiprogrammet eller eventuell videre oppfølging i programmet hvis du ikke ønsker å svare.

Dine meninger er viktige, og vi håper du tar deg tid til å svare på spørsmålene! Det tar 5 til 10 minutter å svare.