Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell som brukes i Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert: 05.08.2020

Brev i Mammografiprogrammet

I Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening hvert annet år. Invitasjonen sendes som et personlig brev i posten, enten fysisk eller digitalt. 

Tre ulike brev sendes ut: Et invitasjonsbrev til alle i målgruppen, med et faktaark vedlagt. Et påminnelsesbrev til dem som ikke har brukt den reserverte timen og heller ikke har takket nei til å få invitasjoner fra Mammografiprogrammet. Denne påminnelsen gir mulighet for å kontakte brystsenteret innen fire måneder dersom du ønsker time. Svarbrev sendes alle som har deltatt i programmet. Ordlyden er avhengig av resultatet fra undersøkelsen, og er ikke lagt ut her på nettsidene.

Brevene finner du her: 

Bokmål: 

Vil du delta i Mammografiprogrammet? (PDF - invitasjonsbrev av juni 2020)

Faktaark (PDF - faktaark av juni 2020)

Nytt tilbud om mammografi (PDF - påminnelsesbrev av juni 2020)

COVID-19: Forholdsregler i Mammografiprogrammet under pandemi (PDF - vedlegg i invitasjonsbrevet fra august 2020)

Nynorsk:

Vil du delta i Mammografiprogrammet? (PDF - invitasjonsbrev av juni 2020)

Faktaark (PDF - faktaark av juni 2020)

Nytt tilbod om mammografi (PDF - påminning av juni 2020)

COVID-19: Forholdsregler i Mammografiprogrammet under pandemi (PDF - vedlegg i invitasjonsbrevet fra august 2020)

Other languages/Informasjon på flere språk

Invitasjon: Invitasjonsbrevene i Mammografiprogrammet er oversatt til flere språk. 

Huskelapp: Kvinner som møter i Mammografiprogrammet, kan få med seg en "huskelapp" hjem med kontaktinformasjon og andre praktiske opplysninger. Disse er oversatt til ulike språk.

Informasjonsplakater

Mammografiprogrammet har informasjonsplakater om brystkreft og Mammografiprogrammet.

Forespørsler om plakater eller annet informasjonsmateriell kan rettes til mammografi@kreftregisteret.no 

Brystplakat.PNG