Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell og plakater som brukes i Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert:

Brev i Mammografiprogrammet

I Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening hvert annet år. Invitasjonen sendes som et personlig brev i posten, enten fysisk eller digitalt. 

Tre ulike brev sendes ut: Et invitasjonsbrev til alle i målgruppen, med et faktaark vedlagt. Et påminnelsesbrev til dem som ikke har brukt den reserverte timen og heller ikke har takket nei til å få invitasjoner fra Mammografiprogrammet. Påminnelsen gir mulighet for å kontakte brystsenteret innen fire måneder dersom du ønsker time. Svarbrev sendes alle som har deltatt i programmet. Ordlyden er avhengig av resultatet fra undersøkelsen, og er ikke lagt ut her på nettsidene.

Bokmål:

Nynorsk:

Nordsamisk:

Other languages/Flere språk

Informasjonsplakater

Mammografiprogrammet har informasjonsplakater om brystkreft og Mammografiprogrammet.

Forespørsler om plakater eller annet informasjonsmateriell kan rettes til mammografi@kreftregisteret.no 

(klikk på bildet for større plakat i PDF)

Brystplakat.PNG

(klikk på bildet for større plakat i PDF)

(klikk på bildet for større plakat i PDF)

 

Plakat rosa sløyfe 2021 tidligdiagnostikk

(klikk på bildet for større plakat i PDF)