Informasjonsfilmer mammografi

Filmene viser hvordan en typisk mammografiundersøkelse gjennomføres i Mammografiprogrammet. En av filmene er oversatt til ulike språk.
Sist oppdatert:

Filmen har undertekster på norsk, engelsk, ukrainsk, urdu og arabisk.

Denne filmen gir et innblikk i hva du kan forvente ved et oppmøte i Mammografiprogrammet.

Den viser hvordan en typisk screeningundersøkelse gjennomføres i Mammografiprogrammet, ved først å vise en kort samtale mellom kvinnen og en radiograf, og deretter hvordan selve mammografien foregår.

Hensikten med filmen er å gi et realistisk inntrykk av hvordan screeningundersøkelsen foregår, og å vise at trygg og god kommunikasjon mellom radiograf og kvinne er en viktig del av undersøkelsen.

Flere språk/other languages

Version in English:

Norsk versjon med nordsamisk tekst:

Wersja w języku polskim/Version in Polish:

Af somali/Version in Somali:

Annen oversatt informasjon

Brev og annet oversatt informasjonsmateriell i Mammografiprogrammet finner du her.

Film for radiografer: Mammografi steg for steg

Kreftregisteret har laget en informasjonsfilm for radiografer. Filmen viser hvordan radiografen kan sikre god posisjoneringsteknikk ved mammografi, for front- og skråbilder.

Filmen er et supplement til kvalitetsmanualen for radiografi, og er utarbeidet i samarbeid med faggruppen for radiografi og brystsentrene ved Ahus og Nordlandssykehuset. Den er produsert med støtte fra Norsk Radiografforbund.