Informasjonsfilm mammografi

Denne filmen viser hvordan en typisk mammografiundersøkelse gjennomføres i Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert: 04.10.2022

Ved å se denne filmen får du et innblikk i hva du kan forventa ved et oppmøte i Mammografiprogrammet. Filmen viser hvordan en typisk screeningundersøkelse gjennomføres i Mammografiprogrammet, ved først å vise en kort samtale mellom kvinnen og en radiograf i, og deretter hvordan selve mammografien foregår.

Hensikten med filmen er å gi et realistisk inntrykk av hvordan screeningundersøkelsen foregår, og å vise at trygg og god kommunikasjon mellom radiograf og kvinne er en viktig del av undersøkelsen.