Informasjonsfilm mammografi

Denne filmen viser hvordan en typisk mammografiundersøkelse gjennomføres i Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert: 13.06.2022