Europeiske retningslinjer

De europeiske landene har gått sammen om å utvikle retningslinjer for mammografiscreening.
Sist oppdatert:

De europeiske retningslinjene for mammografi har til hensikt å informere kvinner, helsepersonell og helsemyndigheter om viktige problemstillinger i forbindelse med organisert mammografiscreening og brystkreftdiagnose.

I hovedsak er anbefalingene ment for kvinner med generell risiko for brystkreft, altså kvinner som ikke har forhøyet risiko på grunn av for eksempel genetikk (mutasjon i BRCA1- og BRCA2-genene)

(lenker under er til nettside på engelsk)

Disse punktene, og mange andre spørsmål innen mammografiscreening, har de europeiske landene laget felles anbefalinger for.

Anbefalingene er på engelsk, og er lagt til rette for pasienter/kvinner, helsepersonell og politikere/beslutningstakere.

ECIBC - European Commission Initiative on Breast Cancer - står bak anbefalingene. Anbefalingene, kunnskapsgrunnlaget og vurderingene som ligger til grunn, er utfyllende beskrevet på ECIBC sine nettsider.