Europeiske retningslinjer

De europeiske landene har gått sammen om å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger for mammografiscreening.
Sist oppdatert:

European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) har utarbeidet kunnskapsbaserte anbefalinger og indikatorer for screening, utredning og behandling av brystkreft, som også Mammografiprogrammet baserer sin virksomhet og kvalitetsmanual på.

De europeiske anbefalingene har til hensikt å informere kvinner, helsepersonell og helsemyndigheter om viktige problemstillinger i forbindelse med organisert mammografiscreening og brystkreft.

Både anbefalingene, kunnskapsgrunnlaget og vurderingene som ligger til grunn for anbefalingene, er utfyllende beskrevet på ECIBC sine nettsider.

Blant temaene som presenteres på ECIBC sine nettsider, er hvordan mammografiscreening bør organiseres, hvilke aldersgrupper som bør inkluderes, hvor hyppig tilbudet bør gis, hvordan målgruppen bør informeres med mer. 

Detaljert informasjon er tilgjengelig på engelsk fra ECIBC sin nettside.