Mammografiundersøkelsen

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan oppdage brystkreft før sykdommen gir symptomer som følbar kul.
Sist oppdatert:

På denne siden kan du lese om hvordan mammografiundersøkelsen i Mammografiprogrammet foregår.

Mammografiundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet.

Hele besøket tar 10-20 minutter, mens selve bildetakingen tar ca 5 minutter. 

Unngå hudkrem og talkum i brystregionen den dagen du skal undersøkes. Hudkrem på brystene kan gjøre det vanskelig å gjennomføre bildetakingen, og talkum kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene. Unngå parfyme.

Se film om hvordan mammografi foregår.

Før undersøkelsen

Før bildene tas, vil en radiograf stille noen spørsmål og se etter hudforandringer på brystene som kan bli synlige på mammografibildene.

Dette er opplysninger som røntgenlegene bruker når de vurderer bildene dine.

Bildetakingen

Selve bildetakingen foregår i et separat rom.

Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder i to vinkler av hvert bryst.

Mammografiapparatet legger press på brystene i noen sekunder mens bildene blir tatt.

Noen synes dette er ubehagelig, men vi gjør det for å få best mulig kvalitet på bildene. 

Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse.

Hva skjer etterpå?

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre.

Alle får skriftlig svar. Brevet kommer i den digitale postkassen hvis du har dette.

De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2-4 uker.

Merk at svartiden av og til kan være lengre hvis kapasiteten ved brystsenteret er redusert.

Hvis forventet svartid er lengre enn vanlig, skal personalet informere om dette når du møter til undersøkelse. 

Hos de fleste som undersøkes, finner ikke legene noe galt.

Det kan bli behov for tilleggsundersøkelser

Noen kvinner blir innkalt til tilleggsundersøkelser ved brystsenteret. Dette er mer vanlig for kvinner som møter for første gang, og for kvinner med brystprotese.

Årsaken kan være mistenkelige funn på mammografibildene, at du selv har opplyst om en kul eller andre symptomer på brystkreft, eller at den tekniske kvaliteten på bildene ikke var god nok.

For de fleste innebærer tilleggsundersøkelse at det tas nye røntgenbilder og ultralyd.


 

 

 

 

 

 

I noen tilfeller er det også nødvendig å ta prøve, en såkalt biopsi, fra brystet.

Når og hvordan du får svar på disse prøvene, avtales direkte med deg. 

En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange. Vær klar over at innkalling til tilleggsundersøkelser ikke trenger å bety at du har brystkreft.

Er du tidligere operert for brystkreft?

Hvis du fortsatt går til behandling eller kontroller etter brystkreftoperasjon, skal du følge disse. Noen kontroller etter operasjon kan foregå i Mammografiprogrammet, hvis du har en avtale om dette med legen din.

Når kontrolltiden er avsluttet (inntil ti år), kan vanlig opplegg i Mammografiprogrammet følges. 

Gi beskjed hvis du ikke skal ha invitasjoner til Mammografiprogrammet i kontrollperioden.

Har du mistanke om arvelig brystkreft i familien din?

Du kan få veiledning om dette ved medisinsk-genetisk avdeling i din helseregion. Rådfør deg med fastlegen din!

Forventede resultater i Mammografiprogrammet

(klikk på figuren for større bilde)