Mammografiundersøkelsen

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan benyttes for å oppdage brystkreft som fremdeles er så lite utviklet at man ikke kan merke sykdommen selv.
Sist oppdatert: 03.09.2020

 

Mammografiundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet.

Hele besøket tar 10-20 minutter, mens selve bildetakingen tar ca 5 minutter. 

Før undersøkelsen

Før bildene tas, vil en radiograf stille noen spørsmål og se etter om du har hudforandringer på brystene som vil kunne bli synlige på mammografibildene.

Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Slik foregår bildetakingen

Selve bildetakingen foregår i et separat rom.

Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder i to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt.

Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig. 

Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er stråledosen lav og utgjør ingen risiko, selv ved regelmessig deltagelse i Mammografiprogrammet.

Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse.

Resultatene

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre.

Alle får skriftlig svar fra Kreftregisteret eller fra brystsenteret. Brevet kommer i den digitale postkassen dersom du har opprettet dette.

De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2-4 uker.

Merk at svartiden av og til kan være lengre.

Årsaken til lang svartid er ofte at brystsenteret for en periode har redusert kapasitet til å vurdere bildene. 

Dersom forventet svartid er lengre enn vanlig, skal personalet informere deg om dette når du møter til undersøkelse. 

Det kan bli behov for tilleggsundersøkelser

Noen kvinner blir innkalt til tilleggsundersøkelser ved brystsenteret.

Årsaken kan være mistenkelige funn på mammografibildene, at du selv har opplyst om en kul eller andre symptomer på brystkreft, eller at den tekniske kvaliteten på bildene ikke var god nok.

For de fleste innebærer tilleggsundersøkelse at det tas nye røntgenbilder og/eller ultralyd.


 

 

 

 

 

 

I noen tilfeller er også nødvendig å ta en celle- og/eller vevsprøve, en såkalt biopsi, fra brystet.

Når og hvordan du får svar på disse prøvene, avtales direkte med deg. 

 

En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange. Vær klar over at innkalling til tilleggsundersøkelser ikke trenger å bety at du har brystkreft.

Forventede resultater i Mammografiprogrammet