Helseforetak i Mammografiprogrammet

I Mammografiprogrammet har helseforetakene ansvar for gjennomføring av screeningundersøkelsene og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling.
Sist oppdatert:

Brystsentrene er helseforetakenes spesialistsenter der mammografibildene tolkes og lagres. Her foregår også alle tilleggsundersøkelser, samt eventuell videre diagnostikk og behandling av brystkreft.

Brystsentrene er ansvarlige for all diagnostikk og behandling av brystkreft for sitt opptaksområde, uavhengig av om pasientene inngår i Mammografiprogrammet eller ei.

Hvert brystsenter har en eller flere bildetakingsenheter (oppmøtesteder). Kontaktinformasjon finner du her.

Per i dag finnes det 16 brystsenter i Norge, og 26 stasjonære og 4 mobile screeningenheter.

Helseforetak med brystsentre og oppmøtesteder

Fylker

Geografiske områder og helseforetak med brystsenter

Oppmøtesteder

Agder Agder – Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Sykehuset i Kristiansand (Andreas Kjærs vei 74)

Sykehuset i Arendal

Sykehuset i Flekkefjord

Akershus Follo og Romerike – Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helsehuset i Lillestrøm

Ahus

Sykehuset i Ski

Mobil enhet

Buskerud* Buskerud, Asker, Bærum, Sande og Svelvik – Vestre Viken HF, Drammen

Sykehuset i Drammen

Sykehuset i Bærum

Mobil enhet 

Innlandet Innlandet – Sykehuset Innlandet HF, Hamar

Sykehuset i Hamar 

Sykehuset i Lillehammer

Mobil enhet

Møre og Romsdal Møre og Romsdal – Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund

Sykehuset i Ålesund

Sykehuset i Molde

Mobil enhet

Nordland Nordland – Nordlandssykehuset HF, Bodø

Nordlandssykehuset Bodø

Mobil enhet

Oslo Oslo – Oslo universitetssykehus HF Aker sykehus
Rogaland Nord-Rogaland – Helse Fonna HF, Haugesund Sykehuset i Haugesund
  Sør-Rogaland – Helse Stavanger HF, Stavanger Gamle Stavanger sykehus
Telemark Telemark – Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn Sykehuset i Porsgrunn
Troms og Finnmark Troms og Finnmark – Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

Sykehuset i Tromsø

Sykehuset i Narvik

Mobil enhet

Trøndelag Trøndelag – St. Olavs hospital, Trondheim

St. Olavs hospital

Sykehuset i Levanger

Sykehuset i Namsos

Mobil enhet

Vestfold Vestfold – Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Sykehuset i Tønsberg
Vestland Hordaland – Helse Bergen HF, Bergen

Danmarksplass i Bergen

Mobil enhet

  Sogn og Fjordande – Helse Førde HF, Førde Sykehuset i Førde
Østfold Østfold – Sykehuset Østfold HF, Kalnes Sykehuset på Kalnes

*Vestre Viken HF, avdeling for Mobile elektromedisinske tjenester, klinikk for medisinsk diagnostikk, eier og drifter fire mobile screeningenheter som benyttes i Mammografiprogrammet. Disse leies av noen av de lokale helseforetakene i kortere eller lengre perioder.