Helseforetak i Mammografiprogrammet

I Mammografiprogrammet har helseforetakene ansvar for gjennomføring av screeningundersøkelsene og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling.

Sist oppdatert 23.01.20

Brystsentrene er helseforetakenes spesialistsenter der mammografibildene tolkes og lagres. Her foregår også alle tilleggsundersøkelser, samt eventuell videre diagnostikk og behandling av brystkreft.

Brystsentrene er ansvarlige for all diagnostikk og behandling av brystkreft for sitt opptaksområde, uavhengig av om pasientene inngår i Mammografiprogrammet eller ei.

Hvert brystsenter har en eller flere bildetakingsenheter (oppmøtesteder). Kontaktinformasjon finner du her.

Per i dag finnes det 17 brystsenter i Norge, og 26 stasjonære og 4 tilhørende mobile screeningenheter.

Helseforetak med brystsentre og oppmøtesteder

Fylker

Geografiske områder og helseforetak med brystsenter

Oppmøtesteder

Agder Agder – Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Sykehusene i Kristiansand (Andreas Kjærs vei 74), Arendal og Flekkefjord
Innlandet Hedmark – Sykehuset Innlandet HF, Hamar Sykehuset i Hamar og mobil enhet
  Oppland – Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer Sykehuset i Lillehammer og mobil enhet
Møre og Romsdal Møre og Romsdal – Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund Sykehusene i Ålesund og Molde, og mobil enhet
Nordland Nordland – Nordlandssykehuset HF, Bodø Sykehuset i Bodø og mobil enhet
Oslo Oslo – Oslo universitetssykehus HF Aker sykehus
Rogaland Nord-Rogaland – Helse Fonna HF, Haugesund Sykehuset i Haugesund
  Sør- Rogaland – Helse Stavanger HF, Stavanger Gamle Stavanger sykehus
Troms og Finnmark Troms og Finnmark –Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø Sykehusene i Tromsø, Narvik og Harstad, og mobil enhet
Trøndelag Trøndelag – St. Olavs hospital, Trondheim St. Olav, sykehusene i Levanger og Namsos, og mobil enhet
Vestfold og Telemark Vestfold – Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Sykehuset i Tønsberg
  Telemark – Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn Sykehuset i Porsgrunn
Vestland Hordaland – Helse Bergen HF, Bergen Danmarksplass i Bergen og mobil enhet
  Sogn og Fjordande – Helse Førde HF, Førde Sykehuset i Førde
Viken Follo og Romerike – Akershus universitetssykehus HF (Ahus) Helsehuset i Lillestrøm og sykehuset i Ski
  Buskerud, Asker, Bærum, Sande og Svelvik – Vestre Viken HF, Drammen Sykehusene i Drammen og Bærum, og mobile enheter*
  Østfold – Sykehuset Østfold HF, Kalnes Sykehuset på Kalnes

*Vestre Viken HF, avdeling for Mobile elektromedisinske tjenester, klinikk for medisinsk diagnostikk, eier og drifter fire mobile screeningenheter som benyttes i Mammografiprogrammet. Disse leies av noen av de lokale helseforetakene i kortere eller lengre perioder.