Fagmøte: bildekvalitens betydning og fremtidige muligheter

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet deltar 30. og 31. august på et todagers fagmøte i Drammen.

Publisert 23.8.18

Hensikten med møtet er å øke bevisstheten om hvordan bildekvalitet påvirker kvaliteten på diagnostikken, og gi muligheter for erfaringsutveksling og felles diskusjoner om hvordan bildekvalitet innen mammografiscreening skal videreutvikles og vurderes i fremtiden.

Spennende og framtidsrettede temaer som bruk av maskinlesing og kunstig intelligens i mammografityding, og bruk av "deep learning" og "Big Data" i Mammografiprogrammet presenteres også.

Vestre Viken og Kreftregisteret er ansvarlige for arrangementet, som nå er fulltegnet med over 100 deltakere fra hele landet.

Programmet finner du her (PDF).

Møtet har sitt utspring i et storstilt nasjonalt regranskningsprosjekt som ble gjennomført i Mammografiprogrammet i 2016 og 2017. Her ble mammografibildene fra over 2000 brystkrefttilfeller gransket på nytt av røntgenlegene i programmet.

Formålet med regranskingsprosjektet var å lære mer om de mammografiske kjennetegnene ved brystkrefttilfellene, og forstå enda mer av hva nyansene i bildene - som ofte er svært små - kan bety for screeningen og diagnostikken. Avslutningen av datainnsamlingen ble markert med det 1. Drammensmøtet i juni 2017. 

Flere prosjekter, både kliniske og mer teknisk rettede, har fulgt i kjølvannet av det radiologfaglige arbeidet som ble gjort i regranskingsprosjektet - mange av disse med fokus på bildekvalitet. Dette har ført videre til fagmøtet som nå arrangeres.

Bildekvalitet, kunstig intelligens og "Big Data" i fremtidens mammografiprogram

I løpet av de to møtedagene i Drammen i august 2018 vil det bli gitt flere presentasjoner om ulike tema tilknyttet bildekvalitet og diagnostikk av brystkreft.

Det vil også presenteres nye og fremtidsrettede temaer, som bruk av maskinlesing og kunstig intelligens i mammografityding med Nico Karssemeijer fra Nederland, og bruk av "deep learning" og "Big Data" i Mammografiprogrammet ved Lars Holden fra Norsk Regnesentral.

Fredag blir det en egen fagsesjon for medisinske fysikere. Det vil også gjennomføres en egen sesjon for radiografer denne dagen, hvor det skal rulleres mellom teoretisk presentasjon, praktiske øvelser på posisjoneringsteknikk og omvisning på BDS.

Hele programmet kan lastes ned her (PDF).