Nyheter relatert til Mammografiprogrammet og brystkreft

På denne siden er det samlet nyheter fra Kreftregisterets nettside, der tema er relatert til brystkreft og Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert: 05.08.2021

Bekrefter at 3D-mammografi er trygt

04.08.21

3D-mammografi – såkalt tomosyntese - finner like mye eller mer brystkreft på screening sammenlignet med standard digital mammografi, og er trygt, viser studie i Mammografiprogrammet.

Ny studie: Lav screeningdeltakelse i Oslo, særlig blant innvandrerkvinner

12.02.21 

Oslo-kvinner med innvandrer-bakgrunn har det laveste oppmøtet i Mammografiprogrammet – men også norskfødte kvinner i Oslo benytter tilbudet i mindre grad enn kvinner i landet for øvrig.

Mammografiprogrammet i gang igjen

4.6.20

Mammografiscreeningen har kommet forsiktig i gang etter korona-stansen, og flere steder i landet er det nå aktivitet igjen på screeningenhetene. Flere tiltak er nå satt inn på screeningenhetene for å sikre trygge undersøkelser.

Screening har ført til færre dødsfall av brystkreft

8.12.19

Innføringen av organisert mammografiscreening for kvinner i alderen 50-69 år har ført til en betydelig reduksjon i dødelighet av brystkreft blant kvinner i Norge. Det viser en ny, stor studie fra Kreftregisteret.

Innvandrere og mammografi: Høy tillit, men lavt oppmøte

31.09.19

- Flere uttrykker avstand mellom hverdagen deres og det tilbudet de får gjennom Mammografiprogrammet, sier Sameer Bhargava, førsteforfatter for en studie om norsk-pakistanske kvinner og deres holdninger til mammografiscreening.

Ny studie: Ikke så vondt å ta mammografi

20.09.19

En ny studie viser at mammografiundersøkelsen ikke er så smertefull som enkelte kanskje frykter - i alle fall så lenge kvinnen ikke allerede har smerteproblemer i skuldre eller nakke. 

3D-Mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft

09.05.19

Fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien med tredimensjonale mammografibilder i screening, men funn fra en ny norsk studie viser ikke dramatisk bedre resultater sammenlignet med tradisjonell mammografi.

Mer alvorlig brystkreft blant innvandrerkvinner

31.03.2019

Innvandrerkvinner får sjeldnere brystkreft enn norskfødte – men dersom de først får brystkreft, er sykdommen ofte mer aggressiv. Dette gjelder også for de som får påvist kreft etter mammografiscreening.

Ulik praksis ved gjenoppbygging av nytt bryst

13.11.18

Flere pasienter får nå gjennomført en primær rekonstruksjon med protese dersom de må fjerne brystet, men ikke alle sykehus i Norge utfører rekonstruksjon. Fagmiljøene arbeider med å utjevne disse forskjellene.

Mer brystkreft blant kvinner over 70

29.10.18

I 2017 var det 200 flere tilfeller av brystkreft i Norge, sammenlignet med 2016. Nesten alle disse – 174 – var blant kvinner i 70-årsalderen.

3D-mammografi: Lovende, men tidkrevende

14.9.18

Tredimensjonale mammografibilder gir færre tilleggsundersøkelser for kvinnene, men legene bruker lengre tid på å tolke bildene.

Skal undersøke livskvaliteten blant brystkreftpasienter

23.8.18

Kunnskapen om utbredelse og omfang av senskader etter brystkreft er fortsatt for lav. Nå gir Rosa Sløyfe sju millioner til et Kreftregister-ledet forskningsprosjekt som skal finne ut mer om dette.

Fagmøte om bildekvalitet

23.08.18

Over 100 radiologer, radiografer og medisinske fysikere tilknyttet Mammografiprogrammet deltar 30. og 31. august på et todagers fagmøte i Drammen. Hensikten med møtet er å øke bevisstheten om hvordan bildekvalitet påvirker kvaliteten på diagnostikken, og gi muligheter for erfaringsutveksling og felles diskusjoner om hvordan bildekvalitet innen mammografiscreening skal videreutvikles og vurderes i fremtiden.

Stor, norsk mammografistudie: Mer brystkreft blant kvinner med tett brystvev

26.6.18

En ny, stor studie fra Mammografiprogrammet bekrefter at kvinner med tett kjertelvev har høyere risiko for å utvikle brystkreft enn kvinner med fettrike bryst. 

Mammografiscreening og effekten på brystkreftdødelighet

10.1.18

En ny fransk studie har skapt debatt og møtt mye motstand, etter funn om at mammografiscreening har liten effekt på brystkreftdødelighet. Kreftregisteret i Norge mener at designet på studien ikke er egnet til trekke de konklusjonene som forskerne gjør.

Ulike brysttyper gir ulik brystkreftrisiko

13.12.17

Kvinnebryster er ikke bare forskjellig utenpå – også inni kan variasjonene være store. Nå undersøker forskere om disse forskjellene bør være med på bestemme hvor ofte og på hvilken måte kvinner bør sjekkes for brystkreft. 

Få trenger ny brystkreftoperasjon

13.11.2017

Kvinner med brystkreft trenger i liten grad mer enn én operasjon for å få fjernet kreften. Mer enn ni av ti kvinner slipper gjentatte operasjoner.

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

08.11.2017

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.

Nordic Mammography Screening Symposium

08.11.2017

Om lag 400 fagpersoner fra inn- og utland deltok på det 8. nordiske mammografiscreeningsymposiet som Mammografiprogrammet og Kreftregisteret arrangerte i Oslo 16.-18. oktober 2017. 

18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

15.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport.

Brystkreft får mest oppmerksomhet

08.05.2017

Brystkreft er kreftformen som oftest omtales i norske medier, viser en ny kartlegging fra Kreftregisteret.

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

25.02.2017

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

29.01.2017

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen– med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.

Stadig flere beholder brystet

13.11.2016

– Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hormonbehandling mer skadelig enn tidligere antatt

01.11.2016

Ny studie avdekker nye sammenhenger mellom hormonbehandling i overgangsalderen og ulike typer brystkreft.

Høyest oppslutning i distriktene

29.09.2016

Blant kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland møter over 80 prosent til timen i Mammografiprogrammet.

Foreslår alternativ metode for å sammeligne fordeler og ulemper

16.06.16

– Vi får en mer meningsfylt sammenligning hvis vi tar utgangspunkt i antall kvalitetsjusterte leveår som vinnes eller tapes på grunn av mammografiscreening, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.

Rapport om tomosyntese i mammografiscreening

21.01.16

Rapporten representerer et svært viktig dokument i prosessen mot en eventuell overgang fra digital mammografi (2D) til DBT i Mammografiprogrammet. Arbeidsgruppen er tydelige i sin konklusjon: det er i dag er for lite kunnskap om effektene av, resultater fra og erfaringer med bruk av DBT til å ta metoden i bruk i Mammografiprogrammet

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

12.01.16

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft har betydelig bedre prognose enn kvinner som venter med å ta mammografi til de får symptomer

Mammografiprogrammet evaluert: Fornøyde med godt resultat

05.06.15

– Dette er en merkedag for alle som arbeider i Mammografiprogrammet, ikke bare på Kreftregisteret, men også ute i fylkene, sier leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind. 

Mammografi reduserer dødeligheten, også blant eldre kvinner

03.06.15

Mammografiscreening reduserer brystkreftdødeligheten blant kvinner mellom 70 og 74 år. Det mener WHOs internasjonale ekspertgruppe.

Mammografiprogrammet feirer: 3 millioner screeningundersøkelser gjennomført!

17.02.15

Torsdag 12. februar 2015 ble screeningundersøkelse nummer 3 millioner i Mammografiprogrammet gjennomført. Jubileumskvinnen Heidi Jensen ble behørig feiret med marsipankake og blomsteroverrekkelse på screeningenheten i Drammen.

Mindre brystkreft med spredning blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet

14.10.14

Tema for årets Rosa sløyfe-aksjon er brystkreft med spredning, som også er et viktig tema i Mammografiprogrammet. Studier viser at kvinner som deltar i Mammografiprogrammet har betydelig mindre risiko for at det oppdages slik langtkommen brystkreft enn kvinner som ikke deltar.

Ny norsk studie viser: God grunn for å delta i Mammografiprogrammet

23.06.14

En ny studie med data fra Mammografiprogrammet utført av forskere fra NTNU viser at dødeligheten av brystkreft er redusert med 28 prosent blant kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet, og 37 prosent blant de som møter.

Digital mammografi gir mer presis mammografiscreening

03.04.14

Når vanlige røntgenbilder erstattes med digitale bilder i mammografiscreeningen, må færre kvinner gjennomgå tilleggsundersøkelser som ikke viser kreft. Dette skjer uten at omfanget av intervallkreft øker. Funnene tyder på at digital mammografi har gjort Mammografiprogrammet mer presist og effektivt, sier Solveig Hofvind i Kreftregisteret.

Minimal strålingsfare ved mammografiscreening

11.03.14

Strålingen fra mammografiscreeningen gjør minimal skade, bekrefter en ny studie. Sjansen for å få brystkreft som deltaker i Mammografiprogrammet på grunn av røntgenstrålingen er på 0,1 promille.

Reserverasjon mot lagring av opplysninger om normale funn i Kreftregisteret

16.01.14

Helse- og omsorgsdepartemente har vedtatt en endring i helseregisterloven som retter seg mot Kreftregisterets screeningprogram (Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft).