Nyheter relatert til Mammografiprogrammet og brystkreft

På denne siden er det samlet nyheter fra Kreftregisterets nettside, der tema er relatert til brystkreft og Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert:

Ingen effekt av invitasjoner på morsmål

13.12.2023

Å sende invitasjoner til innvandrerkvinner på deres morsmål i tillegg til norsk, har ingen innvirkning på oppmøtet i Mammografiprogrammet, viser stor norsk studie.

Ny informasjonsfilm for radiografer i screening: Mammografi steg for steg

28.10.22

En ny film fra Kreftregisteret viser steg-for-steg hvordan radiografer bør gjennomføre en god screeningundersøkelse i Mammografiprogrammet.

Ny film: Slik foregår mammografi

29.9.22

Kreftregisteret har laget en film som viser hvordan en typisk mammografiundersøkelse foregår i Mammografiprogrammet.

Mammografiprogrammet feirer 25 år

14.6.22

Over 25 000 brystkrefttilfeller er oppdaget gjennom Mammografiprogrammets historie og dødeligheten av sykdommen er redusert. – Mye er oppnådd, men tiden er inne for noen kraftige tak for enda bedre brystkreftscreening i Norge, sier en engasjert leder for Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind ved Kreftregisteret.

Jubileumsrapport Mammografiprogrammet

13.6.22

Rapporten beskriver Mammografiprogrammet per 2022, oppsummerer 25 års resultater med hovedvekt på de siste fem årene, og presenterer en visjonær modell for hvordan et framtidig screeningprogram for brystkreft kan se ut.

Kunstig intelligens med lovende resultater for mammografiscreening

29.3.22

En stor norsk studie viser lovende resultater for bruk av kunstig intelligens i mammografiscreening. - Det ligger et særlig stort potensial i evnen til å plukke ut de som ikke har brystkreft, sier forskerne.

Jubileumskonferanse i Mammografiprogrammet

08.02.22

Den 13. og 14. juni 2022 arrangerer Kreftregisteret jubileumskonferanse om screening og diagnostikk av brystkreft.

Høyere livskvalitet ved screeningoppdaget brystkreft

28.10.21

Kvinner som har hatt brystkreft rapporterer om høyere livskvalitet i årene etter diagnose hvis de har fått sykdommen påvist gjennom Mammografiprogrammet enn hvis brystkreften ble oppdaget på grunn av symptomer.

Sju spørsmål til en brystkreftforsker

01.10.21

Dette lurer "alle" på når vi sier at vi forsker på brystkreft.

Bekrefter at 3D-mammografi er trygt

04.08.21

3D-mammografi – såkalt tomosyntese - finner like mye eller mer brystkreft på screening sammenlignet med standard digital mammografi, og er trygt, viser studie i Mammografiprogrammet.

Ny studie: Lav screeningdeltakelse i Oslo, særlig blant innvandrerkvinner

12.02.21 

Oslo-kvinner med innvandrer-bakgrunn har det laveste oppmøtet i Mammografiprogrammet – men også norskfødte kvinner i Oslo benytter tilbudet i mindre grad enn kvinner i landet for øvrig.

Mammografiprogrammet i gang igjen

4.6.20

Mammografiscreeningen har kommet forsiktig i gang etter korona-stansen, og flere steder i landet er det nå aktivitet igjen på screeningenhetene. Flere tiltak er nå satt inn på screeningenhetene for å sikre trygge undersøkelser.

Screening har ført til færre dødsfall av brystkreft

8.12.19

Innføringen av organisert mammografiscreening for kvinner i alderen 50-69 år har ført til en betydelig reduksjon i dødelighet av brystkreft blant kvinner i Norge. Det viser en ny, stor studie fra Kreftregisteret.

Innvandrere og mammografi: Høy tillit, men lavt oppmøte

31.09.19

- Flere uttrykker avstand mellom hverdagen deres og det tilbudet de får gjennom Mammografiprogrammet, sier Sameer Bhargava, førsteforfatter for en studie om norsk-pakistanske kvinner og deres holdninger til mammografiscreening.

Ny studie: Ikke så vondt å ta mammografi

20.09.19

En ny studie viser at mammografiundersøkelsen ikke er så smertefull som enkelte kanskje frykter - i alle fall så lenge kvinnen ikke allerede har smerteproblemer i skuldre eller nakke. 

3D-Mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft

09.05.19

Fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien med tredimensjonale mammografibilder i screening, men funn fra en ny norsk studie viser ikke dramatisk bedre resultater sammenlignet med tradisjonell mammografi.

Mer alvorlig brystkreft blant innvandrerkvinner

31.03.2019

Innvandrerkvinner får sjeldnere brystkreft enn norskfødte – men dersom de først får brystkreft, er sykdommen ofte mer aggressiv. Dette gjelder også for de som får påvist kreft etter mammografiscreening.

Ulik praksis ved gjenoppbygging av nytt bryst

13.11.18

Flere pasienter får nå gjennomført en primær rekonstruksjon med protese dersom de må fjerne brystet, men ikke alle sykehus i Norge utfører rekonstruksjon. Fagmiljøene arbeider med å utjevne disse forskjellene.

Mer brystkreft blant kvinner over 70

29.10.18

I 2017 var det 200 flere tilfeller av brystkreft i Norge, sammenlignet med 2016. Nesten alle disse – 174 – var blant kvinner i 70-årsalderen.

3D-mammografi: Lovende, men tidkrevende

14.9.18

Tredimensjonale mammografibilder gir færre tilleggsundersøkelser for kvinnene, men legene bruker lengre tid på å tolke bildene.

Skal undersøke livskvaliteten blant brystkreftpasienter

23.8.18

Kunnskapen om utbredelse og omfang av senskader etter brystkreft er fortsatt for lav. Nå gir Rosa Sløyfe sju millioner til et Kreftregister-ledet forskningsprosjekt som skal finne ut mer om dette.

Stor, norsk mammografistudie: Mer brystkreft blant kvinner med tett brystvev

26.6.18

En ny, stor studie fra Mammografiprogrammet bekrefter at kvinner med tett kjertelvev har høyere risiko for å utvikle brystkreft enn kvinner med fettrike bryst. 

Mammografiscreening og effekten på brystkreftdødelighet

10.1.18

En ny fransk studie har skapt debatt og møtt mye motstand, etter funn om at mammografiscreening har liten effekt på brystkreftdødelighet. Kreftregisteret i Norge mener at designet på studien ikke er egnet til trekke de konklusjonene som forskerne gjør.

Ulike brysttyper gir ulik brystkreftrisiko

13.12.17

Kvinnebryster er ikke bare forskjellig utenpå – også inni kan variasjonene være store. Nå undersøker forskere om disse forskjellene bør være med på bestemme hvor ofte og på hvilken måte kvinner bør sjekkes for brystkreft. 

Få trenger ny brystkreftoperasjon

13.11.2017

Kvinner med brystkreft trenger i liten grad mer enn én operasjon for å få fjernet kreften. Mer enn ni av ti kvinner slipper gjentatte operasjoner.

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

08.11.2017

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.

Nordic Mammography Screening Symposium

08.11.2017

Om lag 400 fagpersoner fra inn- og utland deltok på det 8. nordiske mammografiscreeningsymposiet som Mammografiprogrammet og Kreftregisteret arrangerte i Oslo 16.-18. oktober 2017. 

18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

15.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport.

Brystkreft får mest oppmerksomhet

08.05.2017

Brystkreft er kreftformen som oftest omtales i norske medier, viser en ny kartlegging fra Kreftregisteret.

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

25.02.2017

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

29.01.2017

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen– med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.