Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltall for virksomheten i Mammografiprogrammet, som antall invitasjoner, oppmøte og brystkreftfunn.

Siden er sist oppdatert 14.1.20

Mammografiprogrammet har siden oppstarten i 1995 sendt ut om lag 5,5 millioner invitasjoner og gjennomført i overkant av 4 millioner screeningundersøkelser av litt over 1 million kvinner. 

I underkant av 130 000 etterundersøkelser er gjennomført, og om lag 22 000 brystkrefttilfeller (4 000 DCIS og 18 000 infiltrerende tilfeller) er oppdaget.

Dette tilsvarer at noe over 5 behandlingstrengende forstadier og brystkrefttilfeller er oppdaget per 1000 kvinner som har blitt screenet.