Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltall for virksomheten i Mammografiprogrammet, som antall invitasjoner, oppmøte og brystkreftfunn.
Sist oppdatert: 29.10.2021

Mammografiprogrammet har siden oppstarten i 1995 sendt ut i overkant av 5,5 millioner invitasjoner, og gjennomført i overkant av 4,2 millioner screeningundersøkelser av i underkant av 1 million kvinner. 

Det er gjennomført om lag 135 000 etterundersøkelser, og i overkant av 23 000 brystkrefttilfeller (4 000 DCIS og 19 000 infiltrerende tilfeller) er oppdaget.

Dette tilsvarer at om lag 5,5 behandlingstrengende forstadier og brystkrefttilfeller er oppdaget per 1000 kvinner som har blitt screenet.

 

Tabellen under viser oppmøtet ved de 17 brystsentrene i Mammografiprogrammet, blant innvandrerkvinner og ikke-innvandrere, samt for alle samlet, for perioden 2010 til 2020.