Hvem inviteres når?

Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Deltakelse er frivillig. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år.
Sist oppdatert:

Når kommer invitasjonen?

For å finne ut når kvinner fra din kommune står for tur til å få invitasjon, kan du klikke på området du tilhører i oversikten nedenfor. Vær oppmerksom på at oversikten kun gjelder kvinner som inviteres for første gang. 

Kvinner som har blitt invitert tidligere, vil få ny invitasjon om lag to år etter den forrige.

Ønsker du å få invitasjoner og svarbrev digitalt, kan du opprette en digital postkasse her.

Fylke Område Fødselskull som inviteres Antall kvinner
Agder     
  Agder 1955 - 1974 38 000
Akershus        
  Ahus (Romerike, Follo og Kongsvingerområdet) 1955 - 1974 60 000
Buskerud      
  Vestre Viken (Buskerud, Asker, Bærum, Sande, Svelvik) 1955 - 1974 64 000
Innlandet    
  Innlandet  1955 - 1975 48 000 
Møre og Romsdal    
  Møre og Romsdal 1953 - 1972 31 000
Nordland    
  Nordland 1955 - 1974 28 000 
Oslo    
  Oslo 1955 - 1974 70 000
Rogaland    
  Helse Fonna  1955 - 1974 21 000
  Helse Stavanger  1955 - 1974 41 000
Telemark      
  Telemark 1955 - 1974 23 000
Troms og Finnmark    
  Troms og Finnmark 1955 - 1974 32 000
Trøndelag    
  Trøndelag 1955 - 1974 57 000
Vestfold    
  Vestfold 1955 - 1975 34 000
Vestland    
  Hordaland 1955 - 1974 53 000
  Sogn og Fjordane 1955 - 1974 13 000
Østfold    
  Østfold 1955 - 1974 42 000