Hvem inviteres når?

Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Deltakelse er frivillig. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år.
Sist oppdatert: 02.07.2021

Når kommer invitasjonen?

OBS: På grunn av koronastans våren 2020, er det forsinkelser i invitasjonene. Forsinkelsen forventes å vare til sommeren 2022.

For å finne ut når kvinner fra din kommune står for tur til å få invitasjon, kan du klikke på området du tilhører i oversikten nedenfor. Vær oppmerksom på at oversikten kun gjelder kvinner som inviteres for første gang. 

Kvinner som har blitt invitert tidligere, vil få ny invitasjon om lag to år etter den forrige (men forsinkelse må påregnes, les mer her).

Ønsker du å få invitasjoner og svarbrev digitalt, kan du opprette en digital postkasse ved å klikke her.

Oversiktene nedenfor er oppdaterte per 02.07.2021. 

Fylke Område Fødselskull som inviteres Antall kvinner
Agder     
  Agder 1951 - 1970 36 000
Innlandet    
  Hedmark  1953 - 1972 21 000
  Oppland 1951 - 1971 26 000
Møre og Romsdal    
  Møre og Romsdal 1951 - 1970 31 000
Nordland    
  Nordland 1953 - 1972 28 000
Oslo    
  Oslo 1951 - 1970 66 000
Rogaland    
  Helse Fonna  1951 - 1970 13 000
  Helse Stavanger  1951 - 1970 40 000
Troms og Finnmark    
  Troms og Finnmark 1951 - 1970 33 000
Trøndelag    
  Trøndelag 1951 - 1970 53 000
Vestfold og Telemark    
  Telemark 1953 - 1972 24 000
  Vestfold 1951 - 1971 32 000
Vestland    
  Hordaland 1951 - 1970 60 000
  Sogn og Fjordane 1953 - 1972 13 000
Viken    
  Ahus (Romerike, Follo og Kongsvingerområdet) 1951 - 1970 55 000
  Vestre Viken (Buskerud, Asker, Bærum, Sande, Svelvik) 1951 - 1970 60 000
  Østfold 1953 - 1972 40 000