Om hormonbehandling

Postmenopausal Hormone Therapy and Breast Cancer Prognostic Characteristics: A Linkage between Nationwide Registries. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.

November 2016, Roman M et al - originalartikkel

Bakgrunn:

Det finnes overbevisende dokumentasjon på at bruk av hormonbehandling øker risikoen for brystkreft. Likevel er effekten som ulike hormonbehandlinger har på risikoen for brystkreft, målt ut fra prognostiske faktorer som histologisk grad, lymfeknutestatus, tumorstørrelse og hormonreseptorstatus, i stor grad ukjent.

Hovedfunn:

Bruk av oral estradiol, tibolone og estradiol-NETA øker hovedsakelig risikoen for brystkreft med gunstig svulstkarateristikk, som histologisk grad 1, ingen spredning til lymfeknuter, tumorstørrelse ≤2 cm, og positive hormonreseptorer. Estradiol-NETA kan derimot også øke risikoen for brystkreft med mindre gunstige svulstkarakteristikker.

Studiens betydning og overføringsverdi:

Preparatene som oftest brukes i hormonbehandling av norske kvinner er assosiert både med brystkreft som karakterisert med svulster som tilsier god prognose, og med brystkreft karakterisert med svulster som tilsier mindre god prognose.