Om komprimert brysttykkelse

Impact of errors in recorded compressed breast thickness measurements on volumetric density classification using volpara v1.5.0 software. Med Phys.

 Juni 2016, Waade GG et al - originalartikkel 

Bakgrunn:

Mammografisk tetthet er en sterk risikofaktor for brystkreft. Verktøy for å måle volumetrisk tetthet bruker den registrerte komprimerte brysttykkelsen i sine kalkuleringer, men nøyaktigheten i disse målingene kan variere. I kvalitetssikringen av disse målingene tolereres typisk en unøyaktighet på ±5 mm mellom registrert og målt brysttykkelse.

Målet med studien var å undersøke om unøyaktigheter i registrert komprimert brysttykkelse påvirker klassifiseringen av volumetrisk brysttykkelse, og om nåværende kvalitetskontroll er tilstrekkelig for å vurdere mammografisk tetthet.

Hovedfunn:

Forskerne fant at en simulert feilmåling i registrert brysttykkelse på 15% førte til at 38,5% av mammogrammene fikk endret sin tetthetsgruppe. 11,5% av mammogrammene fikk endret sin tetthetsgruppe ved en simulert feilmåling i registrert brysttykkelse på 5mm. Dette innebærer at den nåværende kvalitetskontrollen av registrert komprimert brysttykkelse gir rom for feilmålinger av mammografisk tetthet.

Studiens betydning og overføringsverdi:

På bakgrunn av funnene i studien reiser forskene spørsmål om dagens standard for kvalitetskontroll for registrert brysttykkelse er god nok for klassifisering av volumetrisk brysttetthet.