Om bruk av brystfantomer i testing

Development of a phantom to test fully automated breast density software - A work in progress

Februar 2017, Waade et al - originalartikkel

Bakgrunn

Utgangspunktet for studien er at mammografisk tetthet sier noe om forholdet mellom kjertel- og fettvev i brystet. Kvinner med høy mammografisk tetthet har høyere risiko for å utvikle brystkreft enn kvinner med fettrike bryst, i tillegg til at svulstene kan være vanskeligere å oppdage i bryst med høy mammografisk tetthet.

Automatiske programvarer måler brystets mammografiske tetthet ut i fra mammogrammet. For å kunne benyttes i praksis må disse målingene være pålitelige og nøyaktige. Og for å teste de automatiske programvarene bør man bruke fantomer, dvs. fysiske modeller, men ingen slike fantomer er tilgjengelige i dag. Målet med denne studien var derfor å lage brystlignende fantomer for å teste en av de automatiske programvarene.

Ved å bruke Poly-vinyl alkohol lagde forskerne fire forskjellige fantomer med ulik komposisjon av vev og tetthet. Fantomene hadde ulik kompleksitet, fra et komplekst fantom som inneholdt brystvegg, pektoralmuskel, fettvev, fibroglandulært vev og hud, til ett enkelt fantom som kun inneholdt brystvegg, fettvev og hud. Forskerne avbildet fantomene med mammografi, CT og målte fantomenes fysiske tetthet. Mammogrammene ble analysert i den automatiske programvaren for å måle fantomenes mammografisk tetthet.

Hovedfunn

Mammogrammene til alle de fire fantomene ble gjenkjent som bryster i den automatiske programvaren. I følge forskerne selv er dette lovende, siden dette er første gangen fantomer er blitt gjenkjent som bryster i automatiske programvarer. Likevel var det flere mangler med fantomene. Fantomene endret tetthet når man reduserte tykkelsen i forbindelse med billedtakingen, og fantomene tålte ikke å få tykkelsen redusert like mye som kvinnelige bryster blir under mammografiundersøkelser.

Studiens betydning og overføringsverdi

Forskerne konkluderer med at det bør derfor gjøres flere forsøk på å utvikle fantomer ved bruk av Poly-vinyl alkohol eller andre materialer for å utvikle brystlignende fantomer som tåler å få tykkelsen redusert til samme nivå som kvinnelige bryster.