Publikasjonsoversikt

Her er en oversikt over publikasjonene fra forskergruppene som fikk tildelt evalueringsmidler som del av den forskningsbaserte evalueringen av Mammografiprogrammet (oppdatert per april 2015):

Prosjekt: The Economics of Mammography Screening, prosjektleder  I. S. Kristiansen:

 

Prosjekt: Mammography screening in Norway. Evaluation of health effects, prosjektleder L. Vatten:

 

Prosjekt: Mammography Screening in Norway - The Women's Perspective, prosjektleder S. Forsmo:

 

Prosjekt: Evaluation of the Norwegian Breast Cancer Screening Program, prosjektleder E. Lund:

 

Prosjekt: Scientific evaluation of the Mammography Breast Cancer Screening Programme in Norway, prosjektleder S. Duffy:

Sist oppdatert april 2015.