Hvem evaluerer?

Til sammen 12 millioner kroner ble i 2006 bevilget fra Helse- og omsorgsdepartementet for å evaluere Mammografiprogrammet. Etter en internasjonalt tilrettelagt anbudsrunde fikk syv eksterne forskergrupper fra inn- og utland i 2008 tilsagn om tildeling av midler for sine evalueringsprosjekter.

Følgende prosjekter fikk i 2008 tildelt evalueringsmidler fra Forskningsrådet:

  1. Benefits and Harms of Organized Screening for Breast Cancer. Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo. Prosjektleder: Professor Inger Nina Farstad
  2. The Economics of Mammography Screening. Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo. Prosjektleder: Professor Ivar Sønbø Kristiansen
  3. Mammography screening in Norway. Evaluation of health effects. Institutt for samfunnsmedisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prosjektleder: Professor Lars Vatten
  4. Mammography Screening in Norway - The Women's Perspective. Det medisinske fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prosjektleder: Professor Siri Forsmo
  5. Evaluation of the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø. Prosjektleder: Professor Eiliv Lund
  6. Research-based evaluation of the Norwegian mammography screening programme; effectiveness, side-effects, and cost-effectiveness. Erasmus MC Dept. of Public Health. Prosjektleder: Professor Harry de Koning
  7. Scientific evaluation of the Mammography Breast Cancer Screening Programme in Norway. Barts and the London School of Medicine Wolfson Institute of Preventive Medicine. Prosjektleder: Professor Stephen Duffy

Sist oppdatert april 2015.