Brystsentre

Hvis du ønsker å endre eller avbestille timen din i Mammografiprogrammet, eller lurer på når du vil få svar på mammografiundersøkelsen, er det brystsenteret som skal kontaktes.
Sist oppdatert:

Vennligst unngå fødselsnummer og helseopplysninger i e-post.

Agder

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tlf: 38 07 39 67
Telefontid: mandag - torsdag kl. 8 - 11.15, fredag kl. 8.45 - 11.15

E-post: mammografi@sshf.no

Akershus

Ahus (for områdene Romerike og Follo)

Tlf: 67 96 23 50
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 13 - 15

E-post: mammografi@ahus.no

Buskerud

Drammen sykehus (for Vestre Viken HF)

Tlf: 32 86 23 51
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11

E-post: mammografiprogrammet@vestreviken.no

Innlandet 

Sykehuset i Hamar 

Tlf: 62 53 77 89
Telefontid: mandag - fredag kl 8.30 -11.30 og 12.00-14.00

E-post: mammo.innlandet@sykehuset-innlandet.no

Møre og Romsdal 

Ålesund sjukehus

Tlf: 70 10 57 01
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.30 - 10.30 og 12 - 13

E-post: mammografi@helse-mr.no

Nordland

Nordlandssykehuset Bodø

Tlf: 90 80 85 43
Telefontid: mandag - torsdag kl. 9.30 - 11 og 12 - 13.30

E-post: brystdiagnostisk@nordlandssykehuset.no

Oslo

Oslo universitetssykehus

Tlf: 22 89 47 50
Telefontid: mandag - torsdag kl. 8 - 10 og kl. 12 - 14, fredag kl. 8 - 10.

E-post: mammo.oslo@ous-hf.no

Rogaland

Haugesund sjukehus

Tlf: 52 73 21 35

Telefontid: mandag - torsdag kl 8 - 11 og kl 12 - 14, fredag kl 9 - 11 og 12 - 13

E-post: screening@helse-fonna.no

Stavanger universitetssjukehus

Tlf: 51 51 44 45
Telefontid: mandag - torsdag kl. 9 - 11 og 12 - 14, fredag kl. 9 - 11 og 12 - 13 

E-post: scr@sus.no

Telemark

Sykehuset i Telemark, Porsgrunn

Tlf: 35 00 53 33
Telefontid: mandag - torsdag kl. 8.30 - 10.30 og 12 - 14 

E-post: mammografi@sthf.no

Troms og Finnmark

UNN Tromsø

Tlf: 47 50 13 70
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 12 - 14

E-post: bds@unn.no

Trøndelag

St. Olavs hospital

Tlf: 72 82 59 60
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.30 - 11 og 12 - 14

E-post: mammografiprogrammet@stolav.no

Vestfold 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Tlf: 33 34 37 80 
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.15 - 11 og 12.00 - 14.00

E-post: mammografiprogrammet@siv.no

Vestland

OBS - for kvinner bosatt i Helse Fonna sitt opptaksområde - se Rogaland/Haugesund sjukehus

Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Tlf: 55 97 40 01
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 12 - 14.30

E-post: mammografitime@helse-bergen.no

Førde sentralsjukehus

Tlf: 57 83 98 01
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 13 - 15

Østfold

Sykehuset i Østfold, Kalnes

Tlf: 69 86 88 30 
Telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 8 - 11 og 12.15-14.30

E-post: mammografi@so-hf.no