Reservasjonsrett

Dersom du velger å delta i Livmorhalsprogrammet, vil relevante helseopplysninger fra screeningundersøkelsen og eventuell oppfølgende undersøkelse bli registrert i Kreftregisteret.
Sist oppdatert:

Du har rett til å reservere deg mot:

 • å motta påminnelser og andre henvendelser fra Livmorhalsprogrammet
 • permanent lagring av personopplysninger i Kreftregisteret knyttet til negative funn. «Negativt funn» vil si der det ikke er tegn til eller mistanke om kreftsykdom eller forstadier til kreftsykdom
 • deling av prøvehistorikk med relevant helsepersonell

Opplysninger Livmorhalsprogrammet registrerer

Formålet med Livmorhalsprogrammet er å redusere forekomst og dødeligheten av livmorhalskreft. Kreftregisteret kan inneholde helseopplysninger (prøveresultat og resultat fra eventuelle oppfølgende undersøkelser) om personer som har deltatt i Livmorhalsprogrammet. Hvilke opplysninger som kan registreres, følger av kreftregisterforskriften § 1-9.Livmorhalsprogrammet kan registrere opplysninger om kvinner, med mindre den enkelte har reservert seg mot at personopplysninger ved negativt funn registreres i Kreftregisteret.

Opplysningene som registreres i Kreftregisteret, blir brukt til planlegging og styring av screeningprogrammet, i tillegg til kvalitetssikring og evaluering av Livmorhalsprogrammet. Opplysningene kan også benyttes til forskning dersom mottaker har lovlig grunnlag og nødvendig godkjenning.

Du kan reservere deg mot at personopplysninger lagres i Kreftregisteret ved negative funn. Du kan reservere deg mot at Kreftregisteret deler din prøvehistorikk med relevant helsepersonell som bruker opplysningene til å gi deg best mulig helsehjelp og pasientoppfølgingen. Les mer om deling av prøvehistorikk her. Du kan be om innsyn i opplysninger som er registrert om deg i Kreftregisteret. Dersom du ikke ønsker å delta i Livmorhalsprogrammet, kan du reservere deg mot å motta påminnelser og andre henvendelser fra Livmorhalsprogrammet (se hva slags informasjon Livmorhalsprogrammet sender ut her).

Se fremgangsmåte for reservasjon lenger ned i teksten.

 

Konsekvenser ved reservasjon

Dette skjer dersom du reserverer deg mot å motta påminnelser og andre henvendelser fra Livmorhalsprogrammet:

 • Du vil ikke motta påminnelser fra Livmorhalsprogrammet når det er på tide å ta ny prøve eller informasjon om manglende oppfølging etter uegnet prøve og livmorhalsprøve med lavrisiko forandringer.
 • Du vil ikke motta tilbud om HPV hjemmetest (se mer informasjon om HPV hjemmetest her).

Dette skjer dersom du reserverer deg mot lagring av personopplysninger i Kreftregisteret ved negative funn:

 • Personopplysninger knyttet til dine tidligere negative funn slettes i Kreftregisteret.
 • Personopplysninger knyttet til framtidige prøveresultater som meldes fra laboratoriet til Livmorhalsprogrammet, slettes etter en kvalitetssikringsperiode på seks måneder, dersom det konkluderes med at det er et negativt funn.
 • Alle administrative opplysninger vi har registrert om at du tidligere har mottatt brev fra Livmorhalsprogrammet slettes.
 • Livmorhalsprogrammet vil ikke lenger ha muligheten til å sende deg påminnelser eller andre henvendelser fra Livmorhalsprogrammet. 

Dette skjer dersom du reserverer deg mot deling av prøvehistorikk

 • Dersom du reserverer deg mot deling av prøvehistorikk, vil helsepersonell ikke ha tilgang til prøvehistorikk, relatert til Livmorhalsprogrammet. Dette kan være avgjørende for at du får riktig oppfølging.

Du kan når som helst oppheve reservasjonen.

 

Fremgangsmåte for reservasjon

Reservasjon mot å motta påminnelser og andre henvendelser fra Livmorhalsprogrammet

 • Elektronisk via https://minside.kreftregisteret.no/. For å logge inn her må man benytte BankID, Buypass eller Commfides.
 • Skriftlig ved å skrive ut reservasjonsskjema og sende det til Kreftregisteret i posten.
 • Sende oss en e-post til livmorhals@kreftregisteret.no om at du ikke lenger ønsker brev fra Livmorhalsprogrammet. Vi trenger navn, adresse og fødselsdato for å kunne melde deg av. Vi ber om at du ikke sender helseopplysninger på e-post.

 

Reservasjon mot lagring av personopplysninger i Kreftregisteret ved negative funn og deling av prøvehistorikk med helsepersonell.

Dersom du ønsker å reservere deg mot lagring av personopplysninger i Kreftregisteret ved negative funn og deling av prøvehistorikk med helsepersonell, kan du gjøre det på følgende måte:

Denne reservasjonen kan ikke gjøres via telefon eller e-post fordi vi trenger din skriftlige eller elektroniske underskrift som dokumentasjon.

 

Hvordan oppheve reservasjon?

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker at prøveresultater ved negative funn registreres i Kreftregisteret, og/eller ønsker å motta påminnelser og andre henvendelser fra Livmorhalsprogrammet igjen, kan du når som helst oppheve reservasjonen. Du kan benytte samme framgangsmåte som beskrevet over for reservasjon.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har reservert deg, og senere opphever reservasjonen, vil det ikke være mulig å innhente tidligere prøveresultater og oversikt over henvendelser vi har sendt deg. Prøveresultatene fra screeningundersøkelsen vil finnes i din pasientjournal, som oppbevares av helseinstitusjonen hvor prøven ble tatt. Ved oppheving av tidligere reservasjon vil Kreftregisteret igjen kunne registrere person- og helseopplysninger om deg knyttet til alle undersøkelser i Livmorhalsprogrammet, også bakover i tid.