HPV hjemmetest

Regjeringen ønsker i likhet med Kreftregisteret å øke deltagelsen i Livmorhalsprogrammet fra under 70 til minst 80 prosent.

Det skriver Regjeringen på sine nettsider.

 

 

5E089N53 (002).png

 

Bakgrunn for prosjektet

 

3 av 10 kvinner tar ikke livmorhalsprøver som anbefalt. Disse kvinnene får oftere påvist livmorhalskreft, enn de som følger screeningprogrammet. Nå skal HPV hjemmetest gradvis bli en del av tilbudet i Livmorhalsprogrammet, for at flere kvinner skal få mulighet til å delta.

 

I en studie gjort av Kretfregisteret i 2019 (EqualScreen) viste det seg at deltakelsen økte betraktelig ved bruk av hjemmetest blant kvinner som ikke hadde tatt livmorhalsprøve på minst 10 år. Blant kvinnene som deltok i studien ble det påvist høy-risiko HPV hos 11,5%. Høy-risiko HPV er de genotypene som kan utvikle seg til kreft.

 

Internasjonale erfaringer

Flere andre land har implementert HPV hjemmetest som en del av sine screeningprogram. I blant annet Sverige, Danmark og Australia er hjemmetest godt etablert, og enkelte av landene har hjemmetest som primær screeningmetode. 

 

Status for implementering av hjemmetest

I 2022 ble det ansatt en prosjektleder og en rådgiver i Livmorhalsprogrammet, som utelukkende jobber med hjemmetest. 

Akershus Universitetssykehus (Ahus) ble utvalgt som laboratorium for analyse av HPV hjemmetester. I tillegg jobber prosjektgruppen med kommunikasjon, IKT løsninger, samarbeid med andre eksterne aktører og internasjonale erfaringer.

Høsten 2023 startet en gradvis utrulling av HPV hjemmetester via utvalgte fastlegekontor, for å kunne vurdere og evaluere logistikk, prøveflyt og kommunikasjonsmateriell. Etter vurdering vil tilbudet utvides til ytterligere fastlegekontor. 

 

Det er derfor ikke mulig å bestille HPV hjemmetest enda.

 

Statsbudsjett

Forskning fra Kreftregisteret har vist at deltakelse i Livmorhalsprogrammet økte hos kvinner som fikk hjemmetest tilsendt i posten. I saldert budsjett for 2022 er det satt av 20,5 millioner kroner til oppstart implementering hjemmetest som del av livmorhalsprogrammet. I statsbudsjettet for 2023 foreslås ytterligere åtte millioner kroner til denne satsingen på livmorhalsscreening.

 

Statsbudsjettet 2023: A til Å - regjeringen.no

 

Prosjektet er beskrevet mer detaljert i en rapport som ble oversendt Helsedirektoratet våren 2021.