Hvor ofte skal jeg ta livmorhalsprøve?

Sist oppdatert: 09.03.2023

 

Kvinner mellom 25 og 29 år anbefales å ta livmorhalsprøve hvert tredje år.

Prøvene fra disse kvinnene blir analysert under mikroskop for å finne eventuelle celleforandringer. Dersom man har normalt prøveresultat anbefales neste prøve om 3 år.

Selv om du har ett normalt prøveresultat i løpet av de siste 3 årene, er det likevel viktig å ta kontakt med legen din dersom du får symptomer som for eksempel uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, unormal utflod eller vedvarende smerter i underlivet. Det kan være flere årsaker til disse symptomene, men det er viktig å utrede.

 

Kvinner mellom 30 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve hvert femte år.  

Prøvene fra disse kvinnene blir analysert for HPV-virus. Dersom HPV ikke er påvist, anbefales neste prøve om 5 år.

HPV test er en mer følsom prøve enn vurdering under mikroskop, og utvikling av kreft fra HPV smitte tar ofte 10-20 år. Derfor er det trygt å vente 5 år til neste prøve når man ikke får påvist en HPV infeksjon.

Selv om du har en negativ HPV prøve i løpet av de siste 5 årene, er det likevel viktig å ta kontakt med legen din dersom du får symptomer som for eksempel uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, unormal utflod eller vedvarende smerter i underlivet.Det kan være flere årsaker til disse symptomene, men det er viktig å utrede.

 

Livmorhalsprogrammet vil sende deg en påminnelse når det nærmer seg tid for ny prøve.

 

Fra 1.juli 2023 vil det være HPV-test for alle i Livmorhalsprogrammet.