Hva er HPV vaksine

Vaksinering mot HPV administreres fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn.


For mer informasjon om vaksine se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider