Hva er HPV vaksine

Vaksinering mot HPV administreres fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn. Fra høsten 2018 fikk også gutter på 7. trinn samme tilbud.


For mer informasjon om vaksine se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider