Hva er en livmorhalsprøve

Spørsmål om informasjon og påminnelse rundt livmorhalsprøven.
Hvorfor får jeg brev med påminnelse om å ta livmorhalsprøve?

Norske helsemyndigheter anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar livmorhalsprøve regelmessig. Livmorhalsprøven kan avdekke celleforandringer som kan tyde på forstadier til kreft. Det finnes effektiv behandling for forstadier til kreft. Kreftregisteret sender brev til kvinner mellom 25 og 69 år som tar prøve sjeldnere enn anbefalt, og til alle kvinner som ikke har tatt kontrollprøve etter celleforandringer. Kreftregisteret registrerer alle livmorhalsprøver med hjemmel i kreftregisterforskriften( http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20011221-1477.html).

Hva er en livmorhalsprøve?

Livmorhalsprøven blir tatt i forbindelse med en underlivsundersøkelse. Undersøkelsen tar noen få minutter, og kan være forbundet med ubehag. Livmorhalsprøven tas med spatel og børste, og overflateceller fra livmorhalsen skrapes ut. Se prøvetaking på denne nettsiden.

Hvor skal jeg ta livmorhalsprøven?
Du kan oppsøke fastlegen din eller en gynekolog. Ønsker du å gå til gynekolog, må du i de fleste tilfellene ha henvisning fra fastlege. Legen gjør en gynekologisk undersøkelse og tar prøver fra livmorhalsen. Kreftregisteret har ingen prøvetaking og vi har heller ingen oversikt over gynekologer på ditt hjemsted.
Hvorfor får jeg brev når jeg nettopp har tatt livmorhalsprøve?

Legen din mottar svar på prøven fra laboratoriet i løpet av et par uker. Kreftregisteret får overført prøveresultater en gang i måneden. I noen tilfeller vil Kreftregisteret sende brev til kvinner som har tatt prøve fordi prøveresultatet ikke er registrert i Kreftregisteret når brevet blir sendt.

Hva må jeg betale hos legen?

Takster som gjelder fra 1.1.2022: Allmennlege 160 kr, spesialist i allmennmedisin 212 kr, prøvetakingsutstyr 61 kr og gynekologisk undersøkelse 90 kr. Gynekologer har andre takster avhengig av om de har avtale med det offentlige eller ei. Spør hva du må betale når du bestiller time.

Hvem gir meg resultatet av prøven?
Legen som tar prøven sender den til et laboratorium for analyse. Laboratoriet sender prøvesvaret tilbake til legen som skal informere deg om resultatet. Kreftregisteret mottar en kopi av svaret.
Hvorfor får ikke jeg brev med påminnelse om å ta livmorhalsprøve?

Kreftregisteret sender brev til kvinner mellom 25 og 69 år som tar prøve sjeldnere enn anbefalt, og til alle kvinner som ikke har tatt kontrollprøve etter celleforandringer. Dersom du tar prøve oftere enn anbefalt, vil du ikke motta brev fra oss. Du får heller ingen brev dersom du har reservert deg mot dette.

Hva slags informasjon er lagret om meg?
Navn, adresse, fødselsnummer og informasjon om resultatet registrert i form av en kode, laboratoriet som har undersøkt prøven og kommunen du bodde i da du tok prøven(e). Screeningprogrammet registrerer ingen utfyllende opplysninger om din helse.
Hvem har tilgang til denne informasjon om meg?
Kun spesielt autorisert personell har tilgang til opplysningene om deg, og all bruk er underlagt strenge regler om taushetsplikt. Databasen er forskriftsmessig fysisk sikret i Kreftregisterets lokaler. Kun få ansatte har, via personlig kode, direkte tilgang til databasen, og da som ledd i pålagte arbeidsoppgaver.
Hvordan brukes opplysningene om meg?

Opplysningene brukes først og fremst til å drifte programmet, og er grunnlaget for brevutsendelsene.
I tillegg brukes opplysningene i arbeidet med å kvalitetssikre og evaluere programmet. Les mer om personvern på denne siden.

Hvorfor sendes resultatene av de normale prøvene til Kreftregisteret?

Kreftregisteret er avhengig av alle prøvesvar, også normale, for å kunne drifte programmet. Det er også helt nødvendig for å kunne utvikle programmet faglig og for å kvalitetssikre programmet slik at vi er sikre på at formålet med programmet nås. Siste prøve registrert er grunnlag for utsendelse av påminnelse når det er tid for å ta ny prøve.

Hva er formålet med Livmorhalsprogrammet?

Formålet er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft ved å identifisere og behandle forstadier til kreft (alvorlige celleforandringer) på et tidlig stadium før det utvikles til kreft. Alle opplysninger er derfor til stor nytte for evaluering, og som grunnlag for kvalitetssikring og utvikling av programmet for å sikre et effektivt helsetilbud med minst mulig ulemper.