Spørsmål om Livmorhalsprogrammet

Under er en oversikt over ofte stilte spørsmål om Livmorhalsprogrammet, livmorhalsprøven og brev.
Sist oppdatert:

Finner du ikke svar på spørsmålene dine, Kontakt oss per epost. Obs! Ikke send sensitive opplysninger.

 

Norske helsemyndigheter anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar livmorhalsprøve regelmessig. Livmorhalsprogrammet sender en påminnelse til kvinner i denne aldersgruppen når det er på tide å kontakte legen for å ta en livmorhalsprøve. Hensikten med Livmorhalsprogrammet å redusere forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft. 

Livmorhalsprøven kan avdekke en HPV-infeksjon og/eller celleforandringer som kan kreve videre oppfølging eller behandling. Det er viktig å merke seg at ingen prøve er 100% sikker, har man symptomer skal man alltid oppsøke lege, uavhengig om man har fått påminnelse fra Livmorhalsprogrammet eller ikke.  

Livmorhalsprøven blir tatt i forbindelse med en underlivsundersøkelse. Undersøkelsen tar noen få minutter, og kan være forbundet med noe ubehag. Livmorhalsprøven tas med en børste, og overflateceller fra livmorhalsen hentes ut. Se en film om hvordan prøven tas her. 

Det er fastlegen som tar livmorhalsprøven. I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å gå til en gynekolog for å ta livmorhalsprøven.  Ønsker du å gå til gynekolog, må du i de fleste tilfellene ha henvisning fra fastlege, alternativt kan man oppsøke gynekolog privat. Legen gjør en underlivsundersøkelse og tar prøver fra livmorhalsen. 

Kreftregisteret har ingen prøvetaking og har heller ingen oversikt over gynekologer på ditt hjemsted. 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester (Les mer: Forskrift om fastlegeordning i kommunene).

Når du står på en liste uten fastlege, vil det som oftest være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret.

Personer med en funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven. (Lenke til Lovdata: Helse- og omsorgstjenesteloven)

Fastlegekontor skal ha en universell utforming, som gjør at de med funksjonsnedsettelser skal kunne ta seg inn rent fysisk. Ta kontakt med fastlegekontoret for å se hvordan de best kan tilrettelegge for deg, eller om du kan henvises til gynekolog/sykehus for å få tatt prøven.

Kontakt fastlegekontoret. I mange tilfeller kan en annen lege ved samme fastlegekontor ta prøven. Ønsker man å ta prøven hos gynekolog, må man ha henvisning fra fastlegen først eller ta prøven privat. 

Legen din og Kreftregisteret mottar svar på prøven din omtrent samtidig. Informasjonen i prøvesvaret blir grunnlag for når du mottar neste påminnelse fra Livmorhalsprogrammet.  

I noen tilfeller vil Kreftregisteret sende brev til kvinner som allerede har tatt prøve fordi prøveresultatet ikke er registrert i Kreftregisteret på det tidspunktet brevet blir sendt. Er du usikker kan du kontakte Livmorhalsprogrammet, for å undersøke hva som har skjedd. 

Informasjon om gjeldene egenandeler for konsultasjon hos allmennlege og laboratorieanalyse finner man på helsenorge.no 

Gynekologer har andre takster avhengig av om de har avtale med det offentlige eller ei. Spør hva du må betale når du bestiller time. 

Legen som tar prøven, gir deg prøvesvaret. Det er legen som sender prøven til et laboratorium for analyse. Laboratoriet sender prøvesvaret tilbake til legen som skal informere deg om resultatet.

Kreftregisteret mottar en kopi av prøvesvaret. Kontakt legen som tok prøven, om du ikke har mottatt et prøvesvar etter noen uker. Det kan være over 8 uker svartid på analysene. 

Kreftregisteret sender påminnelsesbrev til kvinner mellom 25 og 69 år når det er på tide å ta en livmorhalsprøve. Dersom du tar prøve oftere enn anbefalt, vil du ikke motta påminnelsesbrev fra oss. Du vil ikke motta brev fra Livmorhalsprogrammet dersom du har reservert deg mot dette. Les mer om reservasjoner her. 

Navn, adresse, fødselsnummer og informasjon om resultatet registrert i form av en kode, laboratoriet som har undersøkt prøven og kommunen du bodde i da du tok prøven(e). Screeningprogrammet registrerer ingen utfyllende opplysninger om din helse.

Kun spesielt autorisert personell har tilgang til opplysningene om deg, og all bruk er underlagt strenge regler om taushetsplikt. Kun få ansatte har, via personlig kode, direkte tilgang til databasen, og da som ledd i pålagte arbeidsoppgaver. 

Kreftregisteret registrerer alle livmorhalsprøver med hjemmel i Kreftregisterforskriften (ekstern lenke til Lovdata). Opplysningene brukes først og fremst til å drifte programmet, og er grunnlaget for brevutsendelsene. I tillegg brukes opplysningene i arbeidet med å kvalitetssikre og evaluere programmet. Les mer om personvern her. 

Er du usikker, ta kontakt med fastlegen din.

Har du fjernet livmor og livmorhals, og tidligere hatt celleforandringer skal du fortsatt følges opp. Kontakt fastlegen din om du er usikker.

Kreftregisteret er avhengig av alle prøvesvar, også normale, for å kunne drifte programmet, blant annet for å kunne påminnelse om tid for ny prøve til riktig tid. Det er også helt nødvendig for å kunne utvikle programmet faglig og for å kvalitetssikre screeningprogrammet slik at formålet med Livmorhalsprogrammet kan oppnås. Siste prøve registrert er grunnlag for utsendelse av påminnelse når det er tid for å ta ny prøve.

Målsettingen for Livmorhalsprogrammet er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft gjennom et systematisk, kvalitetssikret og populasjonsbasert screeningprogram for kvinner i screeningalder. Alle kvinner i målgruppen skal ha et likeverdig screeningtilbud og ha tilgang til informasjon om fordeler og ulemper ved å delta i et screeningprogram slik at kvinnene kan ta en informert beslutning om deltakelse. Les mer om Livmorhalsprogrammets målsetninger og øvrig aktivitet i Livmorhalsprogrammets årsrapport.