Informasjon om celleforandringer

Rundt 25 000 norske kvinner får hvert år konstatert celleforandringer eller infeksjon med humant papillomavirus (HPV) i livmorhalsen. (1) Disse kvinnene anbefales tettere oppfølging.
Sist oppdatert:

I livmorhalsen er det i hovedsak HPV som forårsaker celleforandringene. Det er viktig å være klar over at celleforandringer ikke er kreft.  

Hos over 90% går HPV-infeksjonen over av seg selv innen ½ - 1 ½ år, men hos om lag 10% blir det en vedvarende infeksjon som øker risikoen for kreftutvikling. (2) Regelmessige livmorhalsprøver øker sjansen for å avdekke om man har en HPV-infeksjon og evt. celleforandringer som bør følges opp.

HPV-infeksjon_liten.jpg

Bildet over viser hvor mange, av 100 kvinner, som vil ha en vedvarende HPV-infeksjon sammenliknet med hvor mange der HPV-infeksjonen vil gå over i løpet av ½- 1 ½ år. 

Celleforandringer gir stort sett ikke symptomer, men opplever man symptomer som blødninger etter samleie, vedvarende smerter i underlivet, blodig eller illeluktende utflod, smerter i korsryggen eller uregelmessige blødninger, skal man alltid oppsøke lege da dette kan være tegn på livmorhalskreft.

Hvordan analyseres livmorhalsprøven?

Livmorhalsprøver undersøkes av bioingeniører på sykehuslaboratoriene. Prøven din sjekkes for HPV på et instrument. Viser prøven en HPV-infeksjon, vil man i tillegg bruke den samme livmorhalsprøven til å se på cellene i mikroskop etterpå. Resultatene av prøvene bestemmer hvilken oppfølging du får videre. 

Slik kan en celleprøve fra livmorhalsen se ut i mikroskopet:

LSIL.jpg

Bildet over viser lette celleforandringer, slik de ser ut i et mikroskop.

Hva skjer når man har fått påvist en HPV-infeksjon og/eller lette eller alvorlige celleforandringer?

Når livmorhalsprøven gir funn, i form av en HPV-infeksjon, vil laboratoriet se på cellene i prøven. 

Har du tatt livmorhalsprøve fordi du har hatt symptomer, skal prøven alltid sjekkes både for celleforandringer og om du har en HPV-infeksjon. Legen skal utarbeide en egen oppfølging basert på din sykdomshistorikk. 

Dersom livmorhalsprøven ble tatt som en del av screeningprogrammet, er oppfølgingen basert på et flytskjema utarbeidet av Livmorhalsprogrammet Skjemaet finner man tilgjengelig her. 

Enkelt forklart vil man ved lette celleforandringer anbefales å ta en ny livmorhalsprøve etter ett til to år. 

Ved alvorlige celleforandringer i livmorhalsprøven eller lette celleforandringer og en positiv HPV-test med genotyper av høy risiko (HPV16/18), blir du henvist til gynekolog. For å kunne vurdere celleforandringenes omfang, foretar gynekologen en kolposkopi. Det er en undersøkelse der gynekologen studerer livmorhalsens slimhinne ved hjelp av en spesialkikkert. I forbindelse med denne undersøkelsen tar gynekologen små vevsprøver, som deretter undersøkes i mikroskop. Vevsprøver kalles også biopsier.

Det kan også foretas en liten utskrapning av celler fra livmorhalsen. Her får gynekologen celler fra et større område til mikroskopisk undersøkelse. 

Etter alle disse undersøkelsene kan man blø litt, så det kan være lurt å benytte bind i tiden etterpå. 

Utvikling av celleforandringer

Det finnes flere grader av celleforandringer. Celleforandringene følger en trappemodell der de gradvis går fra lette forandringer til mer alvorlige, der det til sist kan utvikles livmorhalskreft. I de fleste tilfeller går celleforandringene tilbake av seg selv, uten behandling. Kun 1% av lette celleforandringer og 30% av alvorlige celleforandringer utvikler seg til kreft over tid. 

Alvorlige celleforandringer behandles innen rundt tre måneder kirurgisk ("konisering") der en liten del av livmorhalsen fjernes. Lette celleforandringer følges opp av lege. 

celleforandringer_bitteliten.jpg

Bildet over viser hvordan normale celler kan utvikle celleforandringer og, i noen tilfeller kreft over tid, etter en HPV-infeksjon. Trykk på bildet for å se det i større format.

Det er viktig å huske på at ingen metode er 100% sikker. Derfor er det viktig å oppsøke lege om man har symptomer. 

Referanser:

  1. Engesæter et al, 2022. Årsrapport 2021 – Screeningaktivitet og resultater fra Livmorhalsprogrammet.
  2. FHI, Humant papillomavirus (HPV), genitale infeksjoner – en veileder for helsepersonell, 2019, https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/humant-papillomavirus-hpv-genitale-/ Lastet dato: 01.03.2023
  3. Livmorhalsprogrammet, Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet – 2. Livmorhalskreft og Humant papillomavirus, 2022, https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/Faglig-Radgivningsgruppe/kvalitetsmanual2/2.-livmorhalskreft-og-humant-papillomavirus/, Lastet dato: 01.03.2023