Dette skjer når du tar livmorhalsprøve

Livmorhalsprøven tas hos fastlege eller hos gynekolog. Time hos gynekolog krever i noen tilfeller henvisning fra fastlege.

Revidert 5.9.2018 

Livmorhalsprøven blir tatt i forbindelse med en underlivsundersøkelse. Undersøkelsen tar noen få minutter, og kan være forbundet med ubehag.

Livmorhalsprøven tas med spatel og børste, og overflateceller fra livmorhalsen skrapes ut.

Prøven sendes til et patologilaboratorium hvor utstryket blir farget og vurdert ved hjelp av et mikroskop. Spesialutdannede bioingeniører vurderer utstryket i samarbeid med en spesialist i patologi.

En ny metode er under innføring. Prøven tas på samme måte som tidligere hos legen din, men vil bli testet  for HPV i laboratoriet. Les om innføringen her.

Laboratoriet sender resultatet tilbake til din lege, og er pålagt å sende en kopi av svaret til Kreftregisteret. (jf Forskrift til Helsepersonelloven)

Hvordan bør jeg forberede meg

• Ikke ta livmorhalsprøven mens du har menstruasjon. 

• Unngå helst samleie de siste to dagene før celleprøven. 

• De to siste dagene før livmorhalsprøven må du ikke bruke:
  - tamponger eller fødselspreventivt skum
  - géler
  - vaginale kremer eller vaginale medisiner

Livmorhalsprøve etter hysterektomi

Noen kvinner har fjernet både livmoren og livmorhalsen, mens andre har fjernet bare livmoren (hysterektomi). Ved innleggelse i sykehus oppgir du din fastlege. Alle opplysninger om operasjonen sendes tilbake dit.

Dersom du har fjernet livmorhalsen/livmortappen, skal du ikke være med i Livmorhalsprogrammet. Vi vil gjerne ha beskjed om du ikke lenger har behov for brev.
Dette kan  gjøres på følgende måter:

  • Elektronisk via https://minside.kreftregisteret.no/. For å logge inn her må man benytte BankID, Buypass eller Commfides.
  • Skriftlig ved å skrive ut et  reservasjonsskjemaet, fylle det ut og sende det til Kreftregisteret i posten.
  •  Sende en e-post til livmorhals@kreftregisteret.no. Vi trenger navn, fødselsdato og adresse for å kunne stoppe brevene fra programmet. Vi ber om at du ikke sender oss helseopplysninger på e-post.

Det er ikke nødvendig å ta livmorhalsprøve fra vaginaltopp etter hysterektomi, bare fra eventuelt gjenstående portio (livmortappen).

Dersom indikasjon for hysterektomi har vært celleforandringer, anbefales det cytologisk prøve fra vaginaltoppen. Avklar med din lege behovet for oppfølging etter hysterektomi.

Livmorhalsprøve ved graviditet

Dersom du har hatt en normal livmorhalsprøve i løpet av de siste to og et halvt år, er det ikke nødvendig å ta prøve i forbindelse med graviditet eller seksukerskontroll.

Er det mer enn to og et halvt år siden siste prøve, er det bedre å ta livmorhalsprøve i første trimester av svangerskapet enn å vente til etter fødsel.

Dersom det er tre år siden siste prøve, og du er i andre eller tredje trimester ved første svangerskapskontroll, utsettes livmorhalsprøven til seksukerskontrollen.

Unormale livmorhalsprøver

Ved unormale livmorhalsprøver skal legen ta kontakt med deg og informere om videre oppfølging.