Til deg som skal ta livmorhalsprøve

Hva er celleforandringer

Over 25 000 norske kvinner får hvert år konstatert unormale celler i livmorhalsen ved livmorhalsprøve.

Livmorhalskreft, behandling og oppfølging

Årlig rammes cirka 300 kvinner i Norge av livmorhalskreft, mens mellom 70 og 80 kvinner dør av sykdommen hvert år.

Fordeler og ulemper ved screening

Et screeningprogram undersøker friske kvinner som ikke har symptomer. Det er derfor viktig at fordelene er større enn ulempene. Livmorhalsprogrammet reduserer forekomst og dødelighet av livmorhalskreft, men kan samtidig påføre kvinner unødvendige belastninger.

Hva er en livmorhalsprøve

Spørsmål om informasjon og påminnelse rundt livmorhalsprøven.

Hva er HPV

Spørsmål om smitte, forebygging og behandling.

Hva er HPV vaksine

Vaksinering mot HPV administreres fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn.