Tilleggsinformasjon påminnelsesbrev

 Revidert 21.6.2018

De fleste celleforandringer i livmorhalsen skyldes infeksjon med humant papilloma virus (HPV).

HPV-infeksjoner er svært vanlige. HPV forekommer både hos kvinner og menn, og overføres seksuelt. De fleste HPV-infeksjoner er ufarlige, og går over av seg selv. I noen tilfeller går ikke infeksjonen tilbake, men gir alvorlige celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft.

Hvor kan jeg ta celleprøve?

Fastlegen tar prøven. Ta gjerne med deg dette brevet til legen. Ønsker du å gå til gynekolog, kreves det i de fleste tilfeller henvisning fra fastlege. Du må selv dekke utgiftene til undersøkelsen.

Beste tid for prøvetaking er mellom to menstruasjoner. Det anbefales ikke å bruke vaginale medikamenter eller å ha samleie to siste dager før prøvetaking

Dersom du nylig har tatt prøve, kan du se bort fra denne påminnelsen.

Det tar inntil tre til fire måneder før Kreftregisteret mottar prøvesvaret fra laboratoriet som undersøker prøven. Legen din mottar svar på prøven i løpet av en til to uker, og skal informere deg om resultatet.

Hva er ulempene ved å ta celleprøve?

Å få tatt en celleprøve kan medføre uro og engstelse fram til svar foreligger. Dette er en normal reaksjon. Snakk med legen din om dette, eller se nærmere informasjon på Kreftregisteret sin hjemmeside.  

Du kan reservere deg mot at personidentifiserbare opplysninger ved normalt funn registreres.

Personidentifiserbare opplysninger omfatter navn, fødselsnummer, adresse, og bostedskommune.

Reservasjon kan gjøres på en av følgende måter:
  

  • Benytte vår elektroniske svartjeneste, www.kreftregisteret.no/reservasjon
  • Skrive ut reservasjonsskjema fra vår nettside, og sende det til oss i posten
  • Sende en skriftlig og undertegnet melding til oss hvor du oppgir ditt navn, fødselsnummer og adresse, hvor det tydelig fremgår at du reserverer deg mot at personidentifiserende opplysninger registreres permanent.

Vær oppmerksom på at melding om reservasjon ikke kan sendes på e-post eller telefon. 

Reservasjon har følgende virkninger:

  • Personidentifiserende opplysninger knyttet til dine normale prøver slettes.
  • Oversikt over tidligere påminnelser som er sendt deg, slettes.
  • Vi vil ikke kunne sende deg regelmessige brev med påminnelse.
    Reservasjonen kan senere trekkes tilbake, men opplysninger som er slettet, vil ikke kunne registreres på ny.

Deling av prøvehistorikk

Selv om Livmorhalsprogrammet ikke har ansvar for oppfølging av enkeltpersoner, kan vår informasjon om dine prøver være viktig for å sikre at du får best mulig helsehjelp. Derfor har vi nå anledning til å dele disse opplysningene med relevant helsepersonell, med mindre du aktivt motsetter deg dette.
Les mer her

Jeg ønsker ikke/ har ikke behov for å motta påminnelser 

Reservasjon kan gjøres på en av følgende måter:

  • Benytt samme fremgangsmåte som ved reservasjon mot lagring av personopplysninger
  • Send oss en e-post hvor det kommer tydelig fram at du ikke ønsker påminnelser. Vi trenger ditt navn, din fødselsdato og adresse for å kunne imøtekomme ditt ønske.

Vi ber om at du ikke sender helseopplysninger i e-post.

Dersom du igjen skulle ønske å motta påminnelser, gi oss beskjed.

 Kreftregisterets virksomhet er regulert i egen forskrift (Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i kreftregisteret av 21. desember 2001).