Informasjon og påminnelser

Generelt er kreft en sykdom som først og fremst rammer eldre, men livmorhalskreft rammer også unge kvinner. Livmorhalsprøven kan redde liv og spare kvinner for mange plager. Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve regelmessig.
Sist oppdatert:

Viktig informasjon fra Livmorhalsprogrammet til deg som fyller 25 år

Livmorhalskreft utvikler seg fra celleforandringer i livmorhalsen. Celleforandringer kan oppdages med en livmorhalsprøve. Hvert år behandles mellom 6000 og 7000 kvinner for alvorlige celleforandringer for å forebygge utvikling av livmorhalskreft. En fjerdedel av disse er i alderen 25-29 år.
Brevet vi sender gir en kort innføring i hvorfor det er viktig for unge kvinner å ta livmorhalsprøve, hvordan du skal få tatt prøven, og hvordan du bør forberede deg. Legen som tar prøven vil følge deg opp hvis det er behov for det.
Brevet omhandler også hvilke oppgaver Kreftregisteret og Livmorhalsprogrammet er satt til å utføre, og hvilke rettigheter du har. Ditt navn og din adresse får vi fra folkeregisteret.

Bokmål:
Informasjonsbrev bokmål

Nynorsk:

Informasjonsbrev nynorsk

Nordsamisk:

Dehálaš dieđut dutnje gii deavddát 25 jagi 2021’s

Other languages/Flere språk

Påminnelse til kvinner fra 26-69 år

Revidert 26.06.2023

Ved negativ HPV-test anbefales det ny prøve etter fem år. Livmorhalsprogrammet vil sende deg en ny påminnelse når det nærmer seg tid for ny prøve.

Bokmål:

Påminnelse 26-69 år

Nynorsk:

Påminnelse 26-69 år

Nordsamisk:

Muittuhus nissoniidda gaskkal 26–69 jagi                      

Laboratoriet som undersøker livmorhalsprøven sender resultatet av denne til legen sammen med en anbefaling om å ta kontrollprøver eller videre utredning dersom det er nødvendig. Det er legen som har tatt prøven som skal kontakte kvinnen angående dette. Det finnes nasjonale retningslinjer for hvilke kontrollprøver legen skal ta og når, og for eventuell videre utredning. Dersom Livmorhalsprogrammet ikke har registrert kontrollprøver eller videre utredning som anbefalt, sender vi kvinnen et brev hvor vi ber henne kontakte sin lege. Disse brevene sender vi til alle kvinner uavhengig av alder.

Anbefaling om å få tatt livmorhalsprøve på nytt

Av og til mottar laboratoriet en prøve av teknisk dårlig kvalitet. Brev sendes til kvinner som ikke har tatt prøven på nytt som anbefalt 9 måneder etter at prøven ble tatt.

Bokmål:
Ny livmorhalsprøve

Nynorsk:

Ny livmorhalsprøve

Anbefaling om kontroll av livmorhalsprøve

Kontrollprøve anbefales når prøven viser lette celleforandringer, eller en infeksjon med humant papilloma virus (HPV) i livmorhalsen. Brev sendes til kvinner som ikke er blitt fulgt opp som anbefalt.

Bokmål:
Kontrollprøve   

Nynorsk:

Kontrollprøve

Manglende utredning av celleforandringer i livmorhalsen

Når en livmorhalsprøve viser celleforandringer og/eller HPV-infeksjon som bør utredes videre, skal legen innkalle kvinnen til oppfølging og utredning i løpet av tre måneder. Dersom vi ikke registrerer nye prøver i Livmorhalsprogrammet, kontakter vi laboratoriet som har undersøkt prøven, og ved behov legen som har tatt prøven. Dersom vi fortsatt ikke har registrert en oppfølgingsprøve 13 måneder etter at livmorhalsprøven ble tatt, henvender vi oss direkte til kvinnen, og påpeker viktigheten av å ta kontakt med legen.

Ønsker du ikke/har du ikke behov for påminnelser?

Ikke alle kvinner har behov for eller ønsker å motta påminnelser. Dette kan ha forskjellige årsaker: Har du fjernet livmorhalsen eller er født uten livmorhals har du ikke behov for brev. Bor du midlertidig i utlandet kan du be om at brevene stoppes for en periode. Ønsker du rett og slett ikke disse brevene kan du melde fra om det.

Fremgangsmåte finner du her