Hvem får tilbud om HPV hjemmetest?

Livmorhalsprogrammet skal innføre HPV hjemmetest som et tilbud til ulike målgrupper som ikke tar livmorhalsprøver som anbefalt.

Fra høsten 2023: HPV hjemmetest via fastleger

Det pågår en utprøving av HPV hjemmetest via fastleger ved utvalgte legekontor som er tilknyttet Akershus Universitetssykehus (Ahus). Fastlegene vil kunne tilby hjemmetest til kvinner over 25 år som har fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer med gynekologisk undersøkelse (GU) som gjennomføres av lege.

 

Dette kan for eksempel være kvinner som:

  • Har blitt utsatt for vold eller seksuelt traume
  • Har funksjonshemninger
  • Er omskåret
  • Har andre utfordringer med å gjennomføre en GU

 

 

 

 

 

Høsten 2024: kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på minst 10 år

Kvinner der vi ikke har registrert en livmorhalsprøve de siste 10 årene, vil fra utgangen av 2024 motta en HPV hjemmetest i posten. Informasjon til disse kvinnene vil komme i Helsenorge, digital postkasse eller som fysisk brev. Etter oppstart av denne målgruppen vil nye målgrupper på sikt introduseres i prosjektet.

 

Viktig: Har du reservert deg mot påminnelser fra Livmorhalsprogrammet og lagring av prøvesvar, vil du ikke kunne få tilbud om hjemmetest.

 

Du kan oppheve reservasjonen din her: Reservasjon, deling av prøvehistorikk - dine rettigheter (kreftregisteret.no). Alternativt kan du kontakte oss på telefon 22 45 13 00 (hverdager mellom 12 – 14:30), så kan vi hjelpe deg.