HPV hjemmetest via fastleger

Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å implementere et tilbud om HPV hjemmetest. HPV hjemmetest er et tiltak for å redusere antall tilfeller av livmorhalskreft, og er et alternativ til de som ikke tar vanlige livmorhalsprøver.

Informasjon til fastleger og annet helsepersonell finner du her. 

Fylkesvis utrulling av HPV hjemmetester til fastleger

I slutten av 2023 startet utrullingen av HPV hjemmetester til fastlegekontor tilknyttet Akershus Universitetssykehus (Ahus). Nå utvides tilbudet fylkesvis til alle fastlegekontor i Norge.

Før påske fikk fastlegekontor i Akershus, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Oslo tilsendt prøvekit og informasjon om bruk av HPV hjemmetest. Nå fortsetter utrullingen til resterende fylker i Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst. Dersom alt går som planlagt, skal alle fastlegekontor i Norge få tilsendt hjemmetester i løpet av 2024.

Alle kommuner vil motta ytterligere informasjon om gjennomføring når det er deres tur.

Målgruppen for HPV hjemmetest via fastlegen

Fastlegene kan tilby HPV hjemmetest til kvinner og andre med livmorhals over 25 år som ikke tar livmorhalsprøver grunnet fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer.

 

Dette kan for eksempel være kvinner som:

  • Har blitt utsatt for vold eller seksuelt traume
  • Har funksjonshemninger
  • Er omskåret
  • Har andre utfordringer med å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse (GU)

 

 

 

 

190.000 kvinner har ikke sjekket seg på minst 10 år

Fra utgangen av 2024 planlegger Livmorhalsprogrammet å sende HPV hjemmetester i posten til kvinner der vi ikke har registrert en livmorhalsprøve de siste 10 årene. Foreløpige tall viser at dette gjelder omtrent 190.000 kvinner i Norge. Informasjon til disse kvinnene vil komme i Helsenorge, digital postkasse eller som fysisk brev. 

 

Har du reservert deg mot påminnelser fra Livmorhalsprogrammet? 

Hvis du har reservert deg mot påminnelser fra Livmorhalsprogrammet og lagring av prøvesvar, vil du ikke kunne få tilbud om hjemmetest. Du kan oppheve reservasjonen din her: Reservasjon, deling av prøvehistorikk - dine rettigheter (kreftregisteret.no). Alternativt kan du kontakte oss på telefon 22 45 13 00 (hverdager mellom 12 – 14:30), så kan vi hjelpe deg.