Status for implementering av HPV-test

Sist oppdatert:

I mars 2022 ble implementeringen av HPV-test som primær screeningtest for kvinner mellom 34 og 69 år ferdigstilt. Dersom HPV ikke påvises i prøven, anbefales ny screeningprøve om fem år. Tidligere har laboratoriene sett etter forandringer på livmorhalscellene i mikroskop (cytologi). Med HPV-test, bruker laboratoriene en PCR-maskin for å identifisere arvestoff fra HPV. 

Overgangen fra cytologi til HPV-test for kvinner mellom 34 og 69 år startet gradvis fra 1. januar 2019, for å sikre kapasitet og kvalitet i alle leddene i Livmorhalsprogrammet. 

Fram til nå har livmorhalsprøver fra kvinner yngre enn 34 år, blitt vurdert i mikroskop, men i løpet av 2023 innføres også HPV-test til denne gruppen. Fra 1. januar 2023 vil endringen gjelde kvinner mellom 30 - 33 år, og fra 1. juli 2023 for kvinner mellom 25 - 29 år. Endringen av screeningtest for de yngre kvinnene blir gjort gradvis for å sikre at laboratoriene får nok tid til å omstille IT-systemene sine.

HPV er veldig vanlig

Humant Papillomavirus (HPV) er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen, og over 70% av seksuelt aktive kvinner og menn blir smittet av HPV en eller annen gang i løpet av livet.

De fleste som smittes vet ikke at de har en infeksjon, og i de aller fleste tilfeller kvitter kroppen seg med viruset selv i løpet av 6 til 24 måneder.

HPV-negativ – ny prøve etter 5 år

Kvinnene som er HPV-negative har veldig lav risiko for å utvikle celleforandringer og livmorhalskreft, og kan vente fem år til neste livmorhalsprøve. Kontakt lege ved unormale blødninger eller smerter i underlivet.

Livmorhalsprogrammet sender kvinnene påminnelse når det er tid for ny prøve, uansett hvilken testmetode som er brukt på den forrige prøven deres.

Holder et ekstra øye med HPV-positive kvinner

For å være sikker på at immunforsvaret bekjemper virusinfeksjonen, blir HPV-positive kvinner fulgt tettere opp av legen.

Hos omtrent 10% av HPV-positive kvinnene klarer ikke immunforsvaret å kvitte seg med HPV-viruset. Da øker risikoen for å utvikle celleforandringer.

Celleforandringene kan i veldig få tilfeller utvikle seg til livmorhalskreft i løpet av en periode på 10-20 år, men celleforandringene kan også lett behandles ved et lite kirurgisk inngrep.

Å være HPV-positiv er veldig vanlig, og er i seg selv ikke farlig, men det er viktig å komme til anbefalte kontrolltimer hos legen.

Kontakt lege ved unormale blødninger eller smerter i underlivet

Kvinner som opplever smerter, blødning etter samleie, illeluktende utflod eller unormalt blødningsmønster anbefales å kontakte lege for å finne ut årsaken til plagene. Dette gjelder også de som nylig har tatt en livmorhalsprøve.

Livmorhalsprøven er en screeningprøve som er beregnet på kvinner som i utgangspunktet er friske og symptomfrie. Har du symptomer som de nevnt over når du skal ta livmorhalsprøve, bør du orientere legen om dette. Slike symptomer kan også kreve en grundigere utredning enn bare livmorhalsprøve.