Status for implementering av HPV-test

Sist oppdatert: 02.07.2021

Den nasjonale retningslinjene for livmorhalsscreening anbefaler primær HPV-test for kvinner mellom 34 og 69 år hvert femte år. Tidligere har laboratoriene sett etter forandringer på livmorhalscellene i mikroskop (cytologi). Med HPV-test, bruker laboratoriene en PCR-maskin for å identifisere arvestoff fra HPV. Overgangen fra cytologi til HPV-test for denne aldersgruppen startet gradvis fra 1. januar 2019.  

Status mars 2022 er at HPV-test benyttes til analyse av nesten alle livmorhalsprøver fra kvinner mellom 34 og 69 år i alle fylker. Det er noen legekontor i Viken som enda sender prøver til laboratorier som ikke gjør HPV-testing, men disse prøvene vil sendes til HPV-screening laboratoriene innen kort tid. 

Gradvis overgang til ny testmetode

Overgangen til ny testmetode har blitt gjort gradvis for å sikre at alle ledd i Livmorhalsprogrammet har kapasitet til å ta imot kvinnene som trenger ekstra oppfølging. 

I tillegg analyserer laboratoriene livmorhalsprøver på en ny måte, og må omstille seg til det.

HPV er veldig vanlig

HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen, og over 70% av seksuelt aktive kvinner og menn blir smittet av HPV en eller annen gang i løpet av livet.

De fleste som smittes vet ikke at de har en infeksjon, og i de aller fleste tilfeller kvitter kroppen seg med viruset selv i løpet av 6 til 24 måneder.

HPV-negativ – ny prøve etter 5 år

De kvinnene som er HPV-negative har veldig lav risiko for å utvikle celleforandringer og livmorhalskreft, og kan vente fem år til neste livmorhalsprøve.

Den gamle testmetoden gir også veldig bra kreftforebyggende effekt, men med den må kvinnene sjekke seg hvert 3. år.

Livmorhalsprogrammet sender kvinnene påminnelse når det er tid for ny prøve, uansett hvilken testmetode som er brukt på den forrige prøven deres.

Holder et ekstra øye med HPV-positive kvinner

For å være sikker på at immunforsvaret bekjemper virusinfeksjonen, blir HPV-positive kvinner fulgt tettere opp av legen.

Hos omtrent 10% av HPV-positive kvinnene klarer ikke immunforsvaret å kvitte seg med HPV-viruset. Da øker risikoen for å utvikle celleforandringer.

Celleforandringene kan i veldig få tilfeller utvikle seg til livmorhalskreft i løpet av en periode på 10-20 år, men celleforandringene kan også lett behandles ved et lite kirurgisk inngrep.

Å være HPV-positiv er veldig vanlig, og er i seg selv ikke farlig, men det er viktig å komme til anbefalte kontrolltimer hos legen.

Kontakt lege ved unormale blødninger eller smerter i underlivet

Kvinner som opplever smerter, blødning etter samleie, illeluktende utflod eller unormalt blødningsmønster anbefales å kontakte lege for å finne ut årsaken til plagene. Dette gjelder også de som nylig har tatt en livmorhalsprøve.

Livmorhalsprøven er en screeningprøve som er beregnet på kvinner som i utgangspunktet er friske og symptomfrie. Har du symptomer som de nevnt over når du skal ta livmorhalsprøve, bør du orientere legen om dette. Slike symptomer kan også kreve en grundigere utredning enn bare livmorhalsprøve.

Hvorfor HPV-test først fra 34 år?

Livmorhalsprøver fra kvinner mellom 25 og 33 år vil fortsatt bli vurdert i mikroskop. Dette er fordi HPV er veldig vanlig hos unge kvinner, og forskning viser at i dag er dette den tryggeste screeningen for denne gruppen.

Gode resultater fra pilotprosjekt i Rogaland, Hordaland og Trøndelag

Siden 2015 har fylkene Rogaland, Hordaland og Trøndelag deltatt i et pilotprosjekt hvor HPV-screening har vært et tilbud til alle kvinner mellom 34-69 år født på partallsdato.

Fra sommeren 2018 undersøkes alle kvinner i denne aldergruppen i Rogaland, Hordaland og Trøndelag med HPV-test.

Resultatene fra piloten er evaluert, og viser at 6,5% av kvinnene er HPV-positive og trenger tettere oppfølging av legen sin. Flere kvinner med alvorlige celleforandringer er oppdaget og behandlet.

Fra nyttår 2019 ble HPV-testen innført for halvparten av kvinnene mellom 34 og 69 år i fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark. Sogn og Fjordane utvidet tilbudet til å gjelde alle kvinner i aldersgruppen fra februar 2020, Møre og Romsdal fra januar 2021 og Nordland, Troms og Finnmark fra juli 2021. 

Det er viktig å ta livmorhalsprøven som anbefalt fra Kreftregisteret, det kan være en prøve som redder liv.

abell 1: Status for HPV-screening. Gammel fylkesinndeling benyttes.

Fylke

År

Målgruppe

Rogaland

2018

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Hordaland

2018

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Trøndelag

2018

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Sogn og Fjordane

2020

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Møre og Romsdal

2021

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Nordland

2021

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Troms

2021

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Finnmark

2021

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Østfold

2020

Alle kvinner fra 34 til 69 år

Akershus

2021

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år

Oslo

2020

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år

Hedmark

2021

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år

Oppland

2021

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år

Buskerud

2021

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år

Vestfold

2020

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år

Telemark

2020

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år

Agder

2020

Gradvis innføring for kvinner fra 34 til 69 år