Informasjon til kvinner om HPV-test i Livmorhalsprogrammet

Her kan du lese om hva det betyr at livmorhalsprøven blir HPV-testet.
Sist oppdatert:

Når du går til din regelmessige underlivsundersøkelse, vil legen undersøke deg, og ta livmorhalsprøve på samme måte som tidligere.

Det som er nytt, er at prøven din blir testet for humant papillomavirus (HPV) i stedet for den vanlige mikroskopiske undersøkelsen på laboratoriet.

Bakgrunnen for dette er at ved å benytte HPV-test istedenfor mikroskopisk undersøkelse av prøven, vil celleforandringene kunne oppdages på et tidligere tidspunkt og forstadier til kreft vil kunne behandles raskere.

Dette vil igjen bidra til at færre kvinner på sikt vil utvikle livmorhalskreft.

HPV-test til yngre kvinner

Fra 1. juli 2023 vil HPV-test benyttes for alle kvinner i screeningprogrammet.

Forklaringen på hvorfor den yngste aldersgruppen ikke har blitt testet for HPV tidligere er at det er veldig vanlig at unge har en pågående HPV-infeksjon, som ofte går over av seg selv. Påviser man en HPV-infeksjon, kan dette lede til unødvendig bekymring, og til overutredning og overbehandling.

Men i de siste årene har det vært en økende forekomst av livmorhalskreft i Norge, særlig blant yngre kvinner.  

Dette kan skyldes at det over lengre tid har vært for få som har tatt livmorhalsprøve, når de får påminnelse.  Blant uvaksinerte har det i tillegg vært en kraftig økning av HPV-smitte.

Negativ HPV-prøve

Dersom HPV-testen din ikke påviser HPV, kan du vente i fem år før du tar ny prøve, med mindre du har symptomer fra underlivet, noe som krever en egen legesjekk.

Tidligere var anbefalingen å ta ny livmorhalsprøve hvert tredje år ved en normal screeningprøve. Det er minst like trygt om ikke mer, å vente fem år med å ta en ny prøve etter en negativ HPV-test enn å vente mer enn tre år etter en normal cytologi.

Positiv HPV-prøve

Dersom HPV-testen din påviser HPV, vil laboratoriet også undersøke celler i prøven din med mikroskop, og sende svar til legen din.

Legen din har ansvar for å kalle deg inn til oppfølging og videre utredning dersom det er behov for dette. Legen vil samtidig gi deg den informasjonen du trenger.

Du kan finne mer informasjon om oppfølging, utredning og behandling samt dine rettigheter på nettsiden til Livmorhalsprogrammet:

http://www.kreftregisteret.no/livmorhals

HPV-test og HPV-infeksjon

En HPV-test er et godt forebyggende tiltak mot livmorhalskreft. Kvinner med positiv HPV-test følges tett, og eventuelle celleforandringer kan fanges opp i tidlig fase og behandles.

Dersom du tester positivt for HPV, betyr ikke det nødvendigvis at du utvikler livmorhalskreft. Mange har viruset i seg uten at det resulterer i sykdom.

Det er beregnet at opptil 70 - 80 % av alle voksne seksuelt aktive personer blir smittet en eller flere ganger av HPV i løpet av livet.

De fleste HPV-infeksjoner er forbigående, og gir en symptomfri underlivsinfeksjon som hos de aller fleste går over av seg selv i løpet av et par år uten å utvikle seg til sykdom. Kroppens immunapparat tar hånd om viruset.

I mange tilfeller kan HPV-testen være positiv samtidig som cellene som er undersøkt i mikroskop er normale. Dette indikerer at du er smittet med HPV-viruset, men at det ikke foreligger behandlingskrevende celleforandringer.

I slike tilfeller vil du bli tilbud ny HPV-test innen ett år for å kunne følge med på utviklingen. Sannsynligheten for at du kvitter deg med viruset er i alle tilfeller stor.

En kronisk infeksjon med en av de kreftfremkallende HPV-typene kan, dersom den ikke oppdages og behandles, kan gi livmorhalskreft i løpet av 15-20 år. Overlevelse av livmorhalskreft er god, men det følger alvorlige vedvarende bivirkninger etter behandling (bl.a. barnløshet, lymfeødem og smerter).

Man har i dag kunnskap om at HPV i ca. 99 % av tilfellene er årsaken til alvorlige celleforandringer på livmorhalsen og til utvikling av livmorhalskreft.

utskriftsvennlig versjon