Hvorfor HPV-test først fra 34 år?

Kvinner i alderen 25-33 år vil fortsette å få sine celleprøver analysert som i dag med cytologi (celler i prøven undersøkes i mikroskop). Forbigående HPV-infeksjon er svært vanlig i denne aldersgruppen, og HPV-testing i denne aldersgruppen vil derfor kunne medføre klar risiko for overbehandling. Cytologisk undersøkelse regnes for en bedre undersøkelse enn HPV-test hos disse kvinnene.

Norske helsemyndigheter har vedtatt at HPV-test skal benyttes i primærscreening for kvinner fra 34 år. For kvinner i aldersgruppen 34-69 år er forbigående HPV-infeksjoner mindre vanlig enn vedvarende infeksjoner som kan føre til celleforandringer. Det er da viktig å benytte en metode som fanger opp de infeksjonene som kan føre til alvorlige celleforandringer og kreft. HPV-test anses her som den beste metoden.

Avgjørelsen baserer seg på et grundig arbeid utført av norske spesialister i samarbeid med utenlandske fagmiljøer.