Hvorfor HPV-test først fra 34 år?

Livmorhalsprogrammet omfatter kvinner mellom 25 og 69 år, men bare de over 34 skal testes med HPV-test. Hvorfor er det slik?

Sist oppdatert: 11.02.2019

Screening med HPV-test er i ferd med å bli implementert i Livmorhalsprogrammet. Kvinner i alderen 25-33 år vil imidlertid fortsatt få sine celleprøver analysert med cytologi, der celler i prøven undersøkes i mikroskop.

Forbigående HPV-infeksjon er svært vanlig i denne aldersgruppen, og HPV-testing i blant yngre kvinner vil kunne medføre økt risiko for overbehandling. Cytologisk undersøkelse regnes for en bedre undersøkelse enn HPV-test hos disse kvinnene.

Norske helsemyndigheter har vedtatt at HPV-test skal benyttes i primærscreening for kvinner fra 34 år.

For kvinner i aldersgruppen 34-69 år er forbigående HPV-infeksjoner mindre vanlig, og risikoen er høyere for at en HPV-infeksjon er vedvarende, og kan føre til celleforandringer. Da er det viktig å benytte en metode som fanger opp de infeksjonene som kan føre til alvorlige celleforandringer og kreft. HPV-test anses her som den beste metoden.

Avgjørelsen baserer seg på et grundig arbeid utført av norske spesialister i samarbeid med utenlandske fagmiljøer.