Hvorfor gradvis innføring?

Krav til prøvetakingsmetode:

Overgangen fra cytologisk prøve til HPV-test som primærscreening i Livmorhalsprogrammet krever at legene bruker et væskebasert prøvetakingsutstyr. Dette innebærer ingen forskjell for deg som får tatt prøve. Laboratoriene i de fire fylkene som starter opp i løpet av våren 2015, kan alle ta imot væskebaserte prøver. Alle legene i de fire fylkene benytter denne metoden og har fått spesiell opplæring. 

Omlegging av laboratorievirksomheten:

Laboratoriene i de fire fylkene har investert i ny apparatur for å kunne teste for HPV i stor skala. Det finnes flere HPV-tester på markedet. Den samme testen er valgt i alle fire fylker. Personalet læres opp i bruk av det nye utstyret og gode arbeidsrutiner utarbeides. Dette krever store resurser, og laboratoriene det gjelder, samarbeider tett.

Halvparten av kvinnene i første omgang:

For at innføringen av ny testmetode skal gå kontrollert for seg, er det bestemt at halvparten av kvinnene over 34 år, starter med den nye testmetoden. Dette gjelder kvinner født på partallsdato

På bakgrunn av de store endringene som skjer i laboratoriene og for at prosessen til enhver tid skal kunne kontrolleres, har Norske helsemyndigheter bestemt at innføringen skal skje gradvis. Dette vil gi et godt grunnlag for å kunne gjennomføre eventuelle korrigeringer underveis før innføring i flere fylker starter.