Jeg er HPV-positiv - hva nå?

HPV (humant papillomavirus) er svært vanlig, og de fleste infeksjoner går tilbake av seg selv i løpet av ganske kort tid. Positiv HPV-test betyr ikke at du har eller nødvendigvis kommer til å få celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft.

Sist oppdatert: 11.02.2019

Hva er HPV?

HPV er en stor familie med virus, og en vanlig seksuelt overførbar infeksjon.

Noen varianter av HPV forårsaker kjønnsvorter, mens en spesiell gruppe, kalt høyrisiko HPV, kan gi celleforandringer. Ubehandlede celleforandringer kan i noen få tilfeller utvikle seg til livmorhalskreft.

HPV-testen undersøker om høyrisiko HPV-typer er tilstede i prøven.

Hvordan smitter høyrisiko HPV?

Viruset smittes i hovedsak via seksuell kontakt, og studier har vist at opptil 80% av alle seksuelt aktive personer blir smittet med viruset en eller annen gang i løpet av livet.

Det er vanskelig å beskytte seg mot viruset, selv kondom beskytter kun 70% .

Infeksjonen er stort sett uten symptomer, og hos de fleste kvinner klarer immunsystemet å bekjempe viruset uten at det fører til plager eller celleforandringer.

HPV-infeksjon kan påvises hos kvinner hvis de undersøkes regelmessig med prøver fra livmorhalsen. Det finnes ingen rutineundersøkelse av menn.

Jeg er HPV-positiv, hva betyr det?

En positiv HPV-test betyr at du har en HPV-infeksjon i livmorhalsen.

Ved en vedvarende infeksjon over mange år, er det høyere risiko for å utvikle celleforandringer. Celleforandringer går oftest tilbake av seg selv ved at kroppen klarer å bekjempe virusinfeksjonen.

Celleforandringer er ikke kreft, men hos noen kan ubehandlede celleforandringer over tid (som regel mer enn 10 år) utvikle seg livmorhalskreft.

Positiv HPV-test betyr ikke at du har eller nødvendigvis kommer til å få celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft.

Det at du har en positiv HPV-test nå, behøver heller ikke å bety at du er smittet nylig. Det er vanskelig å finne ut når du ble smittet, eller hvem som har smittet deg.

Hva skjer videre?

Det er gode rutiner for hvordan HPV-positive prøver skal følges opp. Legen din kjenner til disse og vil følge deg opp eller henvise deg videre til gynekolog.

Det er viktig at du møter til kontrollprøver. Oppfølgingstiden kan kjennes lang, men husk at de fleste infeksjoner tar kroppen seg av.

Må jeg fortelle det til min partner?

Du trenger ikke informere dine tidligere, nåværende eller fremtidige partnere.

HPV-infeksjoner er så vanlige at de fleste har, eller har hatt, en infeksjon uten at de vet om det.

 utskriftsvennlig versjon