Hvis din HPV-test er positiv, ikke få panikk

HPV (humant papilloma virus) er veldig vanlig, og de fleste infeksjoner går tilbake av seg selv i løpet av et par år. Positiv HPV-test betyr ikke at du har eller nødvendigvis vil få celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft.

 Hva er HPV?

HPV er en stor familie med virus og en vanlig seksuelt overførbar infeksjon. Noen HPV virus forårsaker kjønnsvorter, mens en spesiell gruppe, kalt høyrisiko HPV, kan gi celleforandringer. Ubehandlede celleforandringer kan i noen få tilfeller utvikle seg til livmorhalskreft. HPV testen undersøker om høyrisiko HPV typer er tilstede i prøven.

Hvordan smitter høyrisiko HPV?

Viruset smittes via seksuell kontakt, og studier har vist at opptil 80% av alle seksuelt aktive personer blir smittet med viruset en eller annen gang i løpet av livet. Det er vanskelig å beskytte seg mot viruset, selv kondom beskytter kun 70% . Infeksjonen er stort sett uten symptomer, og hos de fleste kvinner klarer immunsystemet å bekjempe viruset uten at det fører til celleforandringer. HPV infeksjon kan påvises hos kvinner hvis de undersøkes regelmessig med prøver fra livmorhalsen. Det finnes ingen rutineundersøkelse av menn.

Jeg er HPV positiv, hva betyr det?

En positiv HPV test betyr at du har en høyrisiko HPV infeksjon i livmorhalsen. Ved en vedvarende infeksjon over mange år, er det høyere risiko for å utvikle celleforandringer. Celleforandringer går oftest tilbake av seg selv ved at kroppen klarer å bekjempe virusinfeksjonen. Celleforandringer er ikke kreft, men hos noen kan ubehandlede celleforandringer over tid (som regel over 10 år) utvikle seg livmorhalskreft. Positiv HPV-test betyr ikke at du har eller nødvendigvis vil få celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft. Det at du har positiv HPV test nå, behøver ikke å bety at du er smittet nylig. Det er vanskelig å finne ut når du ble smittet, eller hvem som har smittet deg.

Hva skjer videre?

Det er gode rutiner for hvordan HPV positive prøver skal følges opp. Legen din kjenner til disse og vil følge deg opp eller henvise deg videre til gynekolog. Det er viktig at du møter til kontrollprøver. Oppfølgingstiden kan kjennes lang, men husk de fleste infeksjoner tar kroppen seg av.

Må jeg fortelle det til min partner?

Du trenger ikke informere dine tidligere, nåværende eller fremtidige partnere. HPV infeksjoner er så vanlige at de fleste har, eller har hatt, en infeksjon uten at de vet om det.

 utskriftsvennlig versjon