Ved St. Olavs Hospital står spesialutdannede bioingeniører klare til å undersøke celleprøven din!

Etter at du har tatt en celleprøve hos legen din, sendes prøven sammen med et skjema med opplysninger om deg og om prøvetakingen til et cytologilaboratorium. I prøvebeholderen ligger cellene og flyter i en spesialvæske som bevarer utseende på cellene.

Etter at du har tatt en celleprøve hos legen din, sendes prøven sammen med et skjema med opplysninger om deg og om prøvetakingen til et cytologilaboratorium. I prøvebeholderen ligger cellene og flyter i en spesialvæske som bevarer utseende på cellene.  

Celleprøven din undersøkes med cytologi
Dersom prøven din skal undersøkes i mikroskop overføres cellene til en glassplate (et objektglass) og blir farget. Spesialutdannede bioingeniører vurderer cellene fra livmorhalsen i lysmikroskop. De leter etter de få eventuelle unormale cellene blant den store mengden normale celler. Dersom bioingeniøren vurderer prøven som normal eller uegnet for vurdering, vil bioingeniøren signere svaret selv. Dersom unormale celler finnes, vil disse merkes av på objektglasset. Bioingeniøren foreslår en diagnose til en legespesialist (patolog), som har ansvar for å sette den endelige diagnosen og å anbefale oppfølging til legen din.

Dersom patologen vurderer de unormale cellene som lette celleforandringer, blir det testet om HPV viruset er til stede i restmaterialet i prøvebeholderen. Dette gjøres ved hjelp av DNA teknologi og utføres i et instrument som bioingeniører betjener. Dersom prøven er HPV DNA negativ (normal), kan du vente 3 år med å ta en ny celleprøve.  Dersom prøven er HPV DNA positiv, betyr det at du har økt risiko for at det utvikles alvorlige celleforandringer og du må ta en ny prøve om 6-12 mnd.

Dersom patologen vurderer de unormale cellene som alvorlige celleforandringer, vil patologen be fastlegen din om å henvise deg til en gynekolog for å ta en vevsbit fra livmorhalsen, for å kunne bekrefte eller avkrefte at du har en diagnose, som må behandles.

Celleprøven din undersøkes for HPV
Fra 1.2.15 skal gradvis HPV-test erstatte cytologi som rutineprøve. Dette gjøres ved hjelp av DNA teknologi og utføres i et instrument som bioingeniører betjener. Dersom prøven er HPV DNA negativ (normal), kan du vente 5 år med å ta en ny celleprøve.  Dersom prøven er HPV DNA positiv, vil celler fra restmaterialet overføres til et objektglass, farges og undersøkes i mikroskop. Etter en samlet vurdering sender patologen resultatet av celleprøven til legen din med anbefaling om videre oppfølging.

St. Olavs Hospital er et av 18 laboratorier i Norge som tar imot celleprøver fra fastleger og gynekologer.